Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Media Smart teachers: Πρόγραμμα παιδείας για τα Μέσα Ενημέρωσης για παιδιά 6-11 ετώνΤα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο όχι
μόνο έχουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση στα ΜΜΕ σε σχέση με το
παρελθόν αλλά, επιπλέον, έχουν όλο και περισσότερο τη δυνατό-
τητα να ελέγχουν και να επιλέγουν τα μέσα της προτίμησής τους.
Για παράδειγμα, έρευνες στη Μεγάλη Βρετανία έδειξαν ότι 79%
των παιδιών ηλικίας 10-15 ετών βλέπουν τηλεόραση χωρίς την
επίβλεψη ενήλικα κι έχουν δική τους συσκευή στο δωμάτιό τους!
Τα παιδιά εκτίθενται ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία στα
μηνύματα της διαφήμισης. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι τα προστα-
τεύουν. Υπάρχει κώδικας δεοντολογίας και σύστημα αυτορύθμι-
σης που τηρείται από τις εταιρίες διαφήμισης και επικοινωνίας.
Εκτός όλων αυτών όμως, πρέπει να καλλιεργούμε από νωρίς
την κριτική ικανότητα των παιδιών.
Διαφήμιση δεν είναι μόνο οι ταινίες στην τηλεόραση ή οι αφίσες
στους δρόμους. Είναι και τα σήματα στα επώνυμα ρούχα, οι δη-
μόσιες απόψεις των επωνύμων για ένα προϊόν, τα σλόγκαν που
επαναλαμβάνουμε διότι μας φάνηκαν έξυπνα. Τα παιδιά πρέπει,
λοιπόν, να κατανοούν πώς διαπλέκεται ο κόσμος των μέσων
ενημέρωσης με την καθημερινότητά τους. Να κρίνουν με τη
λογική, να παρατηρούν και να επιδιώκουν να ενημερώνονται
χωρίς να παραπλανούνται.

Η μέθοδος που προτείνεται εδώ, βοηθά τα παιδιά να κατανοή-
σουν τη σχέση κειμένου και εικόνας στις έντυπες διαφημίσεις
αλλά και τη σχέση ήχου, λόγου και εικόνας στις τηλεοπτικές.
Έτσι, καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που κάνει μια διαφήμιση ελκυ-
στική και μαθαίνουν να ξεχωρίζουν με διορατικότητα τα στοιχεία
εκείνα τα οποία προσφέρουν πληροφορία από τα στοιχεία εκείνα
που καθιστούν ένα διαφημιστικό μήνυμα ελκυστικό. Εισάγονται
επίσης στις αρχές της αυτορύθμισης και της διαφημιστικής δε-
οντολογίας ενώ, παράλληλα, παροτρύνονται να εκφέρουν και να
τεκμηριώνουν τις απόψεις τους σχετικά με τη διαφήμιση. Τέλος,
τα παιδιά συζητούν πάνω στο ότι η διαφήμιση είναι αναπόσπα-
στο στοιχείο της σύγχρονης ζωής και οικονομίας. Δίχως αυτή
δεν μπορούμε να πληροφορηθούμε για προϊόντα που μας εν-
διαφέρουν. Δεν μπορούν επίσης να αναπτυχθούν εταιρίες οι
οποίες θα συνεισφέρουν και στην εθνική οικονομία αλλά και
στην προσφορά θέσεων εργασίας. Γι’ αυτό, δεν έχει νόημα να
την κρίνουμε αξιολογικά: να αποφασίζουμε αν είναι «καλή» ή
«κακή». Έχει νόημα να την αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα
και ωριμότητα.

Το πρόγραμμα και όλο το υλικό θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Teachers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου