Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

"Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού" οι καρτέλες του ΚΕΘΕΑ

Ιστοσελίδα με όλο το υλικό από τις καρτέλες του ΚΕΘΕΑ Στην παραπάνω ιστοσελίδα του υπότιτλου βρήκαμε αναρτημένες και σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις καρτέλες από το υλικό που προτείνει το ΚΕΘΕΑ για την ανάπτυξη των συναισθηματικών κ κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου.

Περιλαμβάνουν μια ενεργό εκπαιδευτική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων μέσα από την εργασία σε ομάδες, καθώς και μια ποικιλία ασκήσεων και δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. Τα παιδιά παροτρύνονται να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, να αναλύσουν συμπεριφορές και αξίες και να υποστηρίξουν το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της μαθησιακής εμπειρίας. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης αποτελεί ένα μείζον θέμα που διατρέχει όλα τα μαθήματα. 

Το πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από τριάντα τρία μαθήματα, από τα οποία: έξι ενότητες,  οι οποίες περιλαμβάνουν πέντε μαθήματα η καθεμιά και μία βασική ενότητα που αποτελείται από τρία μαθήματα. 
Σε κάθε διδακτική κάρτα εμφανίζονται οι εξής επικεφαλίδες:

Σκοπός του μαθήματος

Περίληψη του μαθήματος - μια γρήγορη ματιά στο μάθημα.

Θα χρειαστείτε - υποδεικνύει την απαραίτητη προετοιμασία.

Προεργασία του μαθήματος - προτεινόμενες δραστηριότητες για τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν το μάθημα.

Εναλλακτικές δραστηριότητες - (άλλες) δραστηριότητες που μπορούμε να εφαρμόσουμε αντί γι' αυτές που αναγράφονται σε κάθε μάθημα

Πλάνο του μαθήματος - ολόκληρο το μάθημα.

Λέξεις - κλειδιά - σύνολο λέξεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Επιπλέον εργασίες - προτεινόμενες δραστηριότητες παρακολούθησης.


Τα μαθήματα στο βασικό τμήμα βοηθούν την εισαγωγή των παιδιών στο πρόγραμμα καθώς και την προετοιμασία του εδάφους για τα επόμενα στάδια. Στα τρία αυτά μαθήματα δίνεται έμφαση στο να βοηθήσουμε τα παιδιά να εντοπίσουν τα συστατικά μέρη ενός σχολείου και μιας τάξης που ενδιαφέρεται, και να βρουν τρόπους συνεργασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και μη απειλητικού περιβάλλοντος. Σας συστήνουμε, πριν προχωρήσετε, να ολοκληρώσετε πρώτα τα βασικά μαθήματα. 
Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά άνω των πέντε ετών, ή παιδιά από 7 έως 11 χρονών. Τα μαθήματα είναι ειδικώς σχεδιασμένα να διαδέχονται το ένα το άλλο και πιστεύουμε πως είναι καλύτερα να ακολουθήσετε την προτεινόμενη σειρά, αν και είναι πιθανό να θελήσετε να αλλάξετε τη θέση ενός μαθήματος σε κάποια ενότητα.
Όλο το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και είχε εκδοθεί αρχικά από το ΚΕΘΕΑ, το 1998, σε ειδικές κάρτες, από τις οποίες και μεταφέρθηκε στην παρούσα ηλεκτρονική μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου