Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας


Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Α.Υ. και Σ.Σ.Ν., επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, με θέμα:

"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 16.30 – 20.00, συνολικής διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, στο 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-Πυρουνάκειο (Παγκάλου & Ιερά Οδός- Ελευσίνα- τηλ. 2105548013)
Σκοπός του είναι οι εκπαιδευτικοί της ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής να ενημερωθούν για εγκεκριμένα προγράμματα  προαγωγής  της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, πάνω στις αρχές της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης, ώστε να υποστηρίξουν πληρέστερα τα προγράμματα Αγωγής Υγείας που προτίθενται να υλοποιήσουν. Τα προγράμματα που θα παρουσιαστούν είναι:
1.«Το Παπάκι Πάει…» το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους.
2. Το «Real Life Stories» το οποίο αφορά ιστορίες που βασίζονται στο μοντέλο και τις αρχές της «Βιβλιοθεραπείας». Ο/ Η ψυχολόγος αφηγείται μια δομημένη κατασκευασμένη ιστορία σε ομάδα μαθητών και μαθητριών. Οι ιστορίες αφορούν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού και ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για σύγχρονες ιστορίες οι οποίες συμβάλλουν στη γνωστική κατανόηση και συναισθηματική βίωση τόσο του ίδιου του εαυτού του μαθητή/της μαθήτριας, όσο και του περιβάλλοντα κόσμου του/της. Απευθύνεται σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.
3. Τα προγράμματα «Δεξιότητες» του ΚΕΘΕΑ για την Α/θμια εκπ/ση και «Στηρίζομαι στα πόδια μου» για τη Β/θμια εκπ/ση.

Στο σεμινάριο μπορούν να πάρουν μέρος οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των σχολείων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
Όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι  την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/YhAAVxpRugQxeTTq2
 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στις 13.00  και θα σταλεί ειδοποίηση στα προσωπικά μέιλ των συμμετεχόντων.
     Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενες/οι των Νηπιαγωγείων και οι κ.κ. Διευθύντριες/ντές των Δημοτικών Σχολείων να ενημερώσουν σχετικά τις/τους ενδιαφερόμενες/νους εκπαιδευτικούς.


Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα. 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-2018


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.188142/ΓΔ4/2-11-2017Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων ισχύουν τα παρακάτω:
  1. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος…
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός δεν υπερβαίνει τα τρία προγράμματα ανά σχολικό έτος. Σε κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο προγράμματα.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την ηλεκτρονική φόρμαΥποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:
α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:
γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:
Μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:
Α. Η κατάθεση του εντύπου Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και την Κατάλογο μαθητών που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Β. Η συμπλήρωση της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος
Περισσότερες λεπτομέρειες στο έγγραφο
Το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος σε doc

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Σεμινάριο στο πρόγραμμα «Υγιή παιδιά – Υγιής πλανήτης» του WWF Ελλάς στη ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το WWF Eλλάς διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για 30 εκπαιδευτικούς διάρκειας 4 διδακτικών ωρών με θέμα: 
«Υγιή παιδιά – Υγιής πλανήτης» 
στο 
3ο ΔΣ Ελευσίνας (Δαρδανελλίων 85, Χάρτης)
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017
ώρες 16:15 έως 20:15

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν σε ένα θέμα εκπαίδευσης για την αειφορία που συνδυάζει τις διατροφικές επιλογές με τα οικολογικά προβλήματα, ώστε να υποστηρίξουν αντίστοιχα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που προτίθενται να υλοποιήσουν.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί με βιωματικό τρόπο το ομότιτλο και εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΠ ΙΕΠ 30/27-7-2017) εκπαιδευτικό υλικό του WWF Eλλάς, που επικεντρώνεται στη βιώσιμη διατροφή με κεντρικό μήνυμα: "Ό,τι είναι καλό για την υγεία σου είναι καλό και για τον πλανήτη".Βασικές έννοιες του εκπαιδευτικού υλικού αποτελούν το οικολογικό και υδατικό αποτύπωμα της διατροφής, τα τροφοχιλιόμετρα, η διατροφή με βιολογικά, εποχιακά και τοπικά προϊόντα. 
Συντονίστριες του σεμιναρίου θα είναι η κ. Ελένη Σβορώνου και η κ. Νάνσυ Κουταβά από την ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του WWF Eλλάς.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική φόρμα
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν στα προσωπικά τους e-mail και από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Οι Υπεύθυνες Π.Ε και Α.Υ. , Τσίγκου Αλεξάνδρα και Σταματοπούλου Γεωργίτσα, αντίστοιχα.

                                                                                                                 
                                                                                                        Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής ΑττικήςΠαναγιώτης Σπύρου