Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


          
Ενόψει της λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους (προαιρετικά και εκτός ωραρίου) στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν φέτος εξ αιτίας της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας των σχολείων για μεγάλο διάστημα, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 και ολοκλήρωσης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020. Αυτό αφορά όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συνεχίσουν τις δράσεις του ίδιου Προγράμματος και με την ίδια μαθητική ομάδα με την οποία το ξεκίνησαν. Δεν αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που αλλάζουν τάξη ή/και σχολείο.
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020 αυτή θα γίνει φέτος σε δύο φάσεις.
Φάση Α: Όσοι ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμά τους μέχρι τον Ιούνιο 2020 θα λάβουν την Βεβαίωση Υλοποίησης 7 έως 10 Ιουλίου 2020.
Φάση Β: Όσοι επεκτείνουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του Προγράμματος θα λάβουν τη Βεβαίωση Υλοποίησης μέχρι 23 Νοεμβρίου σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση (Σχετ. 1) ισχύουν επιγραμματικά τα κάτωθι:
·      Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές μαθητών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.
·      Ο Συντονιστής κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή σχετικής Έκθεσης Αποτίμησης - Παραδοτέων στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Π.Ε. ή Α.Υ. ή Π.Θ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
·      Η ενημέρωση της Υπευθύνου γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η Έκθεση Αποτίμησης μπορεί να είναι: κείμενα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων (ppt), βίντεο, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων μέσω e-mail. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε περίπτωση που έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική τάξη μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL
Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή του κάθε Προγράμματος, καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο Αρχείο excel για την αντίστοιχη δραστηριότητα (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα). Το Αρχείο excel συμπληρώνεται για ΟΛΑ τα Προγράμματα (Α και Β φάσης) της σχολικής μονάδας. Για όσα πρόκειται να ολοκληρωθούν στη Φάση Β συμπληρώνεται ΟΧΙ στη στήλη Μ (ολοκλήρωση προγράμματος).
Τα αρχεία αποστέλλονται έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 με e-mail ως εξής:
Το excel της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο perekp@dipe-dytik.att.sch.gr
Το excel της Αγωγής Υγείας στο agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr
Το excel των Πολιτιστικών Θεμάτων στο polthem@dipe-dytik.att.sch.gr.

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων


Ο  Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής ΑττικήςΠαναγιώτης Σπύρου