Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

“Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις”, νέο τοπικό Δίκτυο στη Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Αττικής


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής προτίθεται να ιδρύσει νέο Τοπικό Δίκτυο για τη σχολική χρονιά 2015-2016 με τίτλο:

“Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις”,

το οποίο θα συντονίζεται από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου και Αγωγής Υγείας Γωγώ Σταματοπούλου. Το δίκτυο εντάσσεται στις δράσεις της «Έδρας UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Μεσόγειο», υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή κ. Μιχαήλ Σκούλλου.

Το Τοπικό Δίκτυο έχει κύριο στόχο τον συντονισμό και την υποστήριξη των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Δυτικής Αττικής, τα οποία επιθυμούν να  μετασχηματιστούν σε αειφόρα με τη μεθοδολογία της ολιστικής σχολικής προσέγγισης (whole school approach) και την επεξεργασία των 8 πυλώνων εισόδου:
1. Δημοκρατία - συμμετοχή
2. Προαγωγή της μάθησης
3. Προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού
4. Αειφορικό κτίριο και αυλή
5. Εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμες μετακινήσεις
6. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
7. Προαγωγή της Υγείας
8. Από την τοπική στην παγκόσμια κλίμακα.

Οραματικά, το Σχολείο ως Αειφόρο προάγει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιεργεί πνεύμα ομαδικό, προωθεί διαδικασίες συνεργασίας, δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι με τα κοινά και τη διαχείρισή τους. Το Σχολείο ως Αειφόρο διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης, που τους ενεργοποιούν στην κατάκτηση της γνώσης. Το Σχολείο ως Αειφόρο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να νοιάζονται και να παρεμβαίνουν στο χώρο τους ενεργητικά διαμορφώνοντας οι ίδιοι τα παιδαγωγικά κριτήρια. Κατ’ επέκταση τα Αειφόρα Σχολεία λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες όλων των εμπλεκόμενων μελών τους: της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, της τοπικής κοινότητας.

Το Αειφόρο Σχολείο θέτει τα θεμέλιά του στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προάγει την Υγεία, τον Πολιτισμό και την προστασία του Περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, για να προχωρήσει πέρα από αυτά σε μια ολιστική προσέγγιση των δράσεών του. Στα πλαίσια του Τοπικού Δικτύου θα αναπτυχθούν διασχολικές συνεργασίες και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.

Συνοπτικά το Σχολείο, για να μετασχηματιστεί σε Αειφόρο, κινείται σε τρεις άξονες:
       μετασχηματίζει το χώρο του (τις αίθουσες, τους διαδρόμους, την αυλή, τον κήπο)
       μετασχηματίζει τις μεθόδους διδασκαλίας (προάγοντας σε μεγάλο βαθμό τις βιωματικές, ανακαλυπτικές, ερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές μεθόδους)
       μετασχηματίζει τις σχέσεις των εμπλεκομένων μελών του με τακτικές συνελεύσεις και συνεργασίες προάγοντας τη δημοκρατία και την ισοτιμία.

Για να ενταχθεί ένα σχολείο στο Τοπικό Δίκτυο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
α) Η υλοποίηση ποικιλίας Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων)
β) Η ενεργός συμμετοχή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας και δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών για τα Δημοτικά σχολεία, ενώ για τα Νηπιαγωγεία αντίστοιχα της Προϊσταμένης και μίας τουλάχιστον Νηπιαγωγού.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τις σχετικές επιμορφώσεις δρώντας πολλαπλασιαστικά και μεταφέροντας το πνεύμα της αειφορίας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη του Δικτύου, για τα οποία θα υπάρξει προσεχής ανακοίνωση-προκήρυξη. Οι δραστηριότητες του Τοπικού Δικτύου θα διαχέονται διαδικτυακά μέσα από Ιστολόγιο που θα δημιουργηθεί στην πορεία για τον σκοπό αυτό.

Επιστημονική Επιτροπή
1.       Μιχαήλ Σκούλλος,  ΕΚΠΑ/Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την αειφόρο ανάπτυξη και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στη Μεσόγειο
2.       Αγγελική Τρικαλίτη, δρ Χημείας, τ. Σχ. Σύμβουλος Χημικών, Συντονίστρια Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
3.      Μαρίνα Δεδούλη, δρ Ψυχολόγος, τ. Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Μέλος ΠΟ Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
4.       Γιώργος Παυλικάκης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04
5.       Βαρβάρα Νίκα, δρ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70
6.       Κατερίνα Καζέλα, δρ Σχ. Σύμβουλος ΠΕ60
7.       Μαρία Δημοπούλου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Α΄ Αθήνας

Συντονιστική Επιτροπή
1.       Παναγιώτης Σπύρου, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
2.       Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
3.       Γωγώ Σταματοπούλου, Υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

Τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. θα συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς κατά την πρώτη Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου, αμέσως μετά την συγκρότησή του.

Προσκαλούνται τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Τοπικό Δίκτυο να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την αποστείλουν με φαξ στο 2131600847 μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου.

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αλεξάνδρα Τσίγκου

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Γωγώ Σταματοπούλου


Αίτηση συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

“Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις”

Σχολείο


Διευθυντής/Διευθύντρια


Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικής χρονιάς 2015-2016 (αναγράψτε πλήθος)
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αγωγής Υγείας
Πολιτιστικών Θεμάτων
*
*
*


Επιθυμούμε να συμμετέχουμε στο Τοπικό Δίκτυο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής για τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Οι εκπαιδευτικοί
Ο Διευθυντής/Η ΔιευθύντριαΤρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

"Διευρύνοντας τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα" ένας τόμος καλών παραδειγμάτων σχολείων για την προαγωγή του καλού κλίματος και της συνεργασίας


Σύμφωνα με τη Συντονίστρια, Δρ Αγγελική Τρικαλίτη, και την Παιδαγωγική Ομάδα  του προγράμματος  «ΑΕΙΦΟΡΟ Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε» απαραίτητη προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό του σχολείου σε αειφόρο είναι η διαμόρφωση:

 συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο
 κουλτούρας σχεδιασμού και εκτέλεσης σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του σχολείου.

Ωστόσο, οι δύο αυτές απαραίτητες προϋποθέσεις διαπιστώνεται ότι απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από το ελληνικό σχολείο. Οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα οι δράσεις να μη διαχέονται σε όλο το σχολείο και να μην έχουν διάρκεια. Για παράδειγμα για ένα χρόνο το σχολείο «τρέχει» ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση ή για τον σχολικό κήπο ή για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχει καμιά σχετική δράση για το αντίστοιχο θέμα. Ζητούμενο λοιπόν είναι η διάρκεια ώστε οι δράσεις του σχολείου να είναι πραγματικά αειφόρες.
Για να υποστηρίξουμε τον στόχο της συνέχειας και της διάρκειας των δράσεων θέσαμε ως άξονες του πρώτου Πυλώνα του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
 το σχολικό κλίμα και τις σχέσεις στη σχολική κοινότητα,
 την οργάνωση της συμμετοχής στα κοινά του σχολείου και εν τέλει τη δημοκρατία στο σχολείο.

Είναι πολύ σημαντικό για ένα σχολείο να ασχοληθεί με τα παραπάνω, γιατί μόνο έτσι διαμορφώνεται το κατάλληλο περιβάλλον να πετύχει τους μαθησιακούς και κοινωνικούς στόχους του, να προασπίσει τα ατομικά δικαιώματα για κάθε μαθητή στην πράξη και να διαμορφώσει τον ενεργό, δημιουργικό και κριτικά σκεπτόμενο πολίτη.

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται ενδιαφέροντα παραδείγματα σχολείων σχετικά με την οργάνωση και τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα, τα οποία αντλήσαμε από τα δύο πανελλαδικά σεμινάριά μας με τίτλους «Ποιες είναι οι αναγκαίες διεργασίες για το χτίσιμο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε;» (ΕΛΛΕΤ, 21/6/2014) και «Διεργασίες για το χτίσιμο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε» (Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ 1/11/2014), από το Θερινό Πανεπιστήμιο στις Οινούσσες (21-26/7/2014), από το Διεθνές Συμπόσιο ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όραμα-δράσεις-προοπτικές και από τις εκθέσεις του 2013-14 των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατεβάστε όλο το τεύχος σε pdf πατώντας εδώ.