Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

"Διευρύνοντας τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα" ένας τόμος καλών παραδειγμάτων σχολείων για την προαγωγή του καλού κλίματος και της συνεργασίας


Σύμφωνα με τη Συντονίστρια, Δρ Αγγελική Τρικαλίτη, και την Παιδαγωγική Ομάδα  του προγράμματος  «ΑΕΙΦΟΡΟ Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε» απαραίτητη προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό του σχολείου σε αειφόρο είναι η διαμόρφωση:

 συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο
 κουλτούρας σχεδιασμού και εκτέλεσης σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του σχολείου.

Ωστόσο, οι δύο αυτές απαραίτητες προϋποθέσεις διαπιστώνεται ότι απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από το ελληνικό σχολείο. Οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα οι δράσεις να μη διαχέονται σε όλο το σχολείο και να μην έχουν διάρκεια. Για παράδειγμα για ένα χρόνο το σχολείο «τρέχει» ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση ή για τον σχολικό κήπο ή για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχει καμιά σχετική δράση για το αντίστοιχο θέμα. Ζητούμενο λοιπόν είναι η διάρκεια ώστε οι δράσεις του σχολείου να είναι πραγματικά αειφόρες.
Για να υποστηρίξουμε τον στόχο της συνέχειας και της διάρκειας των δράσεων θέσαμε ως άξονες του πρώτου Πυλώνα του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
 το σχολικό κλίμα και τις σχέσεις στη σχολική κοινότητα,
 την οργάνωση της συμμετοχής στα κοινά του σχολείου και εν τέλει τη δημοκρατία στο σχολείο.

Είναι πολύ σημαντικό για ένα σχολείο να ασχοληθεί με τα παραπάνω, γιατί μόνο έτσι διαμορφώνεται το κατάλληλο περιβάλλον να πετύχει τους μαθησιακούς και κοινωνικούς στόχους του, να προασπίσει τα ατομικά δικαιώματα για κάθε μαθητή στην πράξη και να διαμορφώσει τον ενεργό, δημιουργικό και κριτικά σκεπτόμενο πολίτη.

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται ενδιαφέροντα παραδείγματα σχολείων σχετικά με την οργάνωση και τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα, τα οποία αντλήσαμε από τα δύο πανελλαδικά σεμινάριά μας με τίτλους «Ποιες είναι οι αναγκαίες διεργασίες για το χτίσιμο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε;» (ΕΛΛΕΤ, 21/6/2014) και «Διεργασίες για το χτίσιμο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε» (Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ 1/11/2014), από το Θερινό Πανεπιστήμιο στις Οινούσσες (21-26/7/2014), από το Διεθνές Συμπόσιο ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όραμα-δράσεις-προοπτικές και από τις εκθέσεις του 2013-14 των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατεβάστε όλο το τεύχος σε pdf πατώντας εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου