Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων Δυτικής Αττικής

 


 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, στο πλαίσιο της υποστήριξης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 ώρες 17:30- 20:00 στην πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης WEBEX του ΥΠΑΙΘ.

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Πλαίσιο και τη Μεθοδολογία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ενώ θα περιλαμβάνει οδηγίες για τον σωστό Σχεδιασμό ενός Προγράμματος, καθώς και Προτάσεις για τη θεματολογία. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στα επίκαιρα θέματα: «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον-Υγεία-Πολιτισμός» και «Υγειονομική κρίση: Περιβάλλον-Υγεία-Πολιτισμός», καθώς και στον τρόπο υποστήριξής τους.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα που ακολουθεί, θα περιλαμβάνει εισαγωγική ενότητα σε Ολομέλεια και στη συνέχεια χωρισμό σε τρία Εργαστήρια, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί στην αίτησή τους. Στο τέλος σε Ολομέλεια θα γίνει αναστοχασμός και αξιολόγηση της Ημερίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα θα λάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσουν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 12μ.μ.

Φόρμα υποβολής αίτησης: https://forms.gle/RKsTSYnm64ghrS4k8

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

17:30-17:45

Καλωσόρισμα- Εισαγωγή 

Υπεύθυνοι/ες Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.

17:45-18:00

Χαιρετισμός ημερίδας- «Η αξία των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σημερινό σχολείο»

Ιωάννης Κάππος, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

18:00-18:15

Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων- Επίκαιρη Θεματολογία- Δικτύωση σχολείων

Υπεύθυνοι/ες Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.

18:15-18:30

Διάλειμμα- Χωρισμός σε 3 Παράλληλα Εργαστήρια

18:30-19:45

Εργαστήριο Α: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Μεθοδολογία- Προτάσεις για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- Διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία

Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ. Π.Ε. ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

Νεκτάριος Τσαγλιώτης*, Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο ΔΣ Ρεθύμνου

18:30-19:45

Εργαστήριο Β: Αγωγή Υγείας

Μεθοδολογία-Προτάσεις για Προγράμματα Αγωγής Υγείας

Γεωργίτσα Σταματοπούλου, Υπ. Α.Υ. ΔΠΕ Δυτικής Αττική-

Μαίρη Χιόνη- Υπ/νη Α.Υ. ΔΔΕ Α΄Αθήνας

18:30-19:45

Εργαστήριο Γ: Πολιτιστικά Θέματα

Μεθοδολογία-Προτάσεις για Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

Νικόλαος Στάμος, Υπ. Π.Θ. ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

19:45-20:00

Ολομέλεια-Αξιολόγηση της Ημερίδας

 

Σημ.: *Ο κ. Νεκτάριος Τσαγλιώτης θα παρουσιάσει καλές πρακτικές από σχολικούς κήπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Γεωργίτσα Σταματοπούλου

Ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Νικόλαος Στάμος

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

 

 

 

Ιωάννης Κάππος

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2020-2021

 


Σας ενημερώνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 η υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ.

Η εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων προάγει τη συμμετοχικότητα των μαθητών στη διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης. Επιπρόσθετα καλλιεργεί μεταγνωστικές δεξιότητες που είναι το ζητούμενο στο σχολείο του 21ου αιώνα.

Σημειώνεται ότι φέτος λόγω των ειδικών καταστάσεων κανένα έγγραφο δεν θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή, ως εκ τούτου σχετικά με την υποβολή των Προγραμμάτων ισχύουν περιληπτικά τα παρακάτω:

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21:

«Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον-Υγεία-Πολιτισμός»

B. Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στην αντίστοιχη Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγράμματος:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  

https://forms.gle/HSFU6Q5y5qVEAY5r9

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

https://forms.gle/eSemjeSpF6TME6JB8

γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

https://forms.gle/KTabgn8MvZDXBihu9

Γ. Αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020:

α) το Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και

β) η Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας) που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και στα 3 παρακάτω ηλ. ταχυδρομεία:

perekp@dipe-dytik.att.sch.gr και agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr και polthem@dipe-dytik.att.sch.gr

Ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα ΠΣΔ σχεδιάζονται και εφαρμόζονται:

α) στις τάξεις Α΄- Δ΄ στο πλαίσιο (αα) της Ευέλικτης Ζώνης και (ββ) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, ώστε, μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων θεματικών και να διερευνώνται όλες οι πτυχές του επιλεγμένου θέματος.

β) στις τάξεις Ε΄- ΣΤ΄ στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, αξιοποιούνται διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ολιστική εξέταση/διερεύνηση του θέματος που πραγματεύεται το ΠΣΔ.

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιούνται ΠΣΔ και εντός του ωρολογίου προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Συστήνεται να επιλεγούν θεματικές ενότητες που συνδράμουν στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων των μαθητών.

Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί. Το γεγονός αυτό προάγει τη συνέργεια στην παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου.

Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ισχύουν τα ανωτέρω, αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από τριμελή ομάδα (εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού) ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας.

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) ΠΣΔ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΠΣΔ οι σχολικές μονάδες δύνανται: (α) να συνεργάζονται με δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς κ.ά., οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα/δράσεις εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ και (β) να αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό φορέων, εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που υλοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων ΠΣΔ ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για την τελική έγκριση των Προγραμμάτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, αφού λάβει υπόψη του την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τα εν λόγω προγράμματα σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα, που απασχολούν ιδίως τις τοπικές κοινωνίες και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας. Αντλούν το θεματικό περιεχόμενό τους κυρίως από τα ζητήματα αυτά και επιδιώκουν, στο μέτρο του δυνατού, να συνεισφέρουν με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους στην επιτυχή αντιμετώπιση και ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων.

Επιλεγμένες οπτικοακουστικές δημιουργίες που θα παραχθούν στο πλαίσιο των ΠΣΔ, διάρκειας έως 10 λεπτά, μπορούν να αποσταλούν στην Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (edutv@minedu.gov.gr).  Μετά από αξιολόγηση, οι οπτικοακουστικές δημιουργίες είναι δυνατό να αναρτηθούν στους ιστότοπους της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης www.edutv.gr και www.i-create.gr ή/και να προβληθούν στη ζώνη της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στο Κανάλι της Βουλής.

Για την υποστήριξη των Προγραμμάτων οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών στους αριθμούς τηλεφώνου 2131600830-832 για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων (χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, θεωρητική και πρακτική υποστήριξη, καθορισμό συναντήσεων, ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς καθώς και με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς κλπ). Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάρχει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, CD-Rom, φυλλάδια, εκπαιδευτικά πακέτα κλπ), το οποίο δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν Προγράμματα αντίστοιχης θεματικής. Επίσης ενημερωτικό υλικό, που στοχεύει στην ουσιαστικότερη υλοποίηση των Προγραμμάτων, έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς χώρους: «Περιβάλλον και Παιδεία» (για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και «ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΡΩ» (για την Αγωγή Υγείας) και «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (για τα Πολιτιστικά Θέματα).

 

Οι Υπεύθυνοι Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ., Τσίγκου Αλεξάνδρα, Σταματοπούλου Γεωργίτσα και Στάμος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

 

Ιωάννης Κάππος