Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

"ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ!" Η Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού με συντονιστή το "Χαμόγελο του Παιδιού"

 Παρέχεται διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο και Εγχειρίδιο χρήσης για εκπαιδευτικούς
 Το "Χαμογελο του Παιδιού" συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή καμπάνια ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό με τίτλο: "ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!- ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ!" με βασικούς αποδέκτες τα ίδια τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους.

Παρέχεται πλήρης στήριξη σε παιδιά , γονείς και εκπαιδευτικούς. Στους τελευταίους δίνονται συμβουλές, υλικό για συζήτηση στην τάξη και εγχειρίδιο χρήσης, που θα βρείτε ΕΔΩ.
Ο στόχος του έργου συνίσταται στη δημιουργία μίας ενιαίας απάντησης στην καταγραφή και διαχείριση του σχολικού εκφορβισμού σε όλες τους της μορφές και μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενημέρωση παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενου για το πρόβλημα.

Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα
 • βοήθεια και και εναθάρυνση ΜΚΟ και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
 • ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού
 • διάχυση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων φάσεων του Προγράμματος
 • προσδιορισμός και ενίσχυση δράσεων που συνεισφέρουν στην θετική προσέγγιση ατόμων που είναι εκτεθειμένα σε μορφές βίας  
 • συγκρότηση και υποστήριξη διεπιστημονικών δικτύων
 • εξασφάλιση της διεύρυνσης της γνωσιακης βάσης και ανταλλαγή, προσδιορισμός και διάχυση πληροφορικών και καλών πρακτικών
 • σχεδιασμός και έλεγχος εκπαιδευτικών υλικών και υλικών ευαισθητοποίησης καθώς και συμπλήρωση και υιοθέτηση υφισταμένων
 • μελέτη των φαινομένων που συνδέονται με τη βία και των επιπτώσεών τους
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων και ατόμων σε κίνδυνο και προγραμμάτων παρέμβασης προς τους δράστες.

Πρόσβαση στο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
ιδρύματα και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ( τοπικές αρχές στο αντίστοιχο επίπεδο, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα)
και  δραστηριοποιούνται σχετικά με: 

 • την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών
 • την προστασία από τέτοιες εκφράσεις βίας
 • την παροχή αποστήριξης θυμάτων
 • την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που προωθούν την απόρριψη τέτοιων μορφών βίας
 • ενθαρρύνουν την αλλαγή ηθών και συμπεριφορών  προς ευαίσθητες ομάδες και θύματα βίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/protection-action/index_en.htm 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου