Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (World Diabetes Day) - 14η Νοεμβρίου 2015


Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής
Υγείας και Πρόληψης σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α’,
Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη (World Diabetes Day), όπως αυτή έχει
καθιερωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη, τα Ηνωμένα Έθνη και τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και είναι η 14η Νοεμβρίου εκάστου έτους, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη δημιουργήθηκε το 1991 από τη Διεθνή
Ομοσπονδία Διαβήτη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως απάντηση στον
προβληματισμό για την κλιμακούμενη συχνότητα εμφάνισης του Σακχαρώδη
Διαβήτη παγκοσμίως. Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη καθιερώθηκε το 2006 ως
επίσημη Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί τη μεγαλύτερη εκστρατεία
ευαισθητοποίησης του διαβήτη στον κόσμο, φθάνοντας συνολικά σε ακροατήριο
πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα σε περισσότερες από 160 χώρες.

Η εκστρατεία σημαίνεται από ένα λογότυπο με μπλε κύκλο που εγκρίθηκε το
2007, μετά από ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο μπλε κύκλος είναι το παγκόσμιο σύμβολο για την ευαισθητοποίηση του Διαβήτη. Σηματοδοτεί την ενότητα της παγκόσμιας κοινότητας ως απάντηση στην επιδημία του Διαβήτη.

Β. Το σύνθημα κατά την τριετή εκστρατεία 2014 – 2016 είναι «Υγιεινός
Τρόπος Ζωής και Διαβήτης». Η εκστρατεία εστιάζει στην υγιεινή διατροφή
ως βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση του Διαβήτη και ως ακρογωνιαίο λίθο για την παγκόσμια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Υγιεινή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης του
διαβήτη τύπου 2, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των άλλων τύπων διαβήτη με την αποφυγή επιπλοκών.

Γ. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία
χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα
(υπεργλυκαιμία) και από διαταραχή, του μεταβολισμού της γλυκόζης, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών, η οποία οφείλεται σε απόλυτη (τύπου 1 διαβήτης) ή σχετική (τύπου 2 διαβήτης) έλλειψη ινσουλίνης. Η ινσουλίνη είναι ορμόνη που εκκρίνεται από το πάγκρεας και είναι απαραίτητη για τη μεταφορά της γλυκόζης που λαμβάνεται από τις τροφές, μέσα στα κύτταρα.
Η αποτελεσματική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη, απαιτεί προσεκτικό
έλεγχο των τιμών γλυκόζης του αίματος γιατί χωρίς την κατάλληλη αντιμετώπιση σχετίζεται με μακροχρόνιες βλάβες στο σώμα και με την ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων και ιστών. Στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές του διαβήτη περιλαμβάνονται η καρδιαγγειακή νόσος, η νεφροπάθεια, η νευροπάθεια και η αμφιβληστροειδοπάθεια.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια απειλή για
την υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ., εκτιμάται ότι το 2014 το 9% των
ενηλίκων (18 ετών και άνω) είχαν διαβήτη, το 2012 περίπου 1,5 εκατομμύρια θάνατοι προκλήθηκαν άμεσα από Σακχαρώδη Διαβήτη και περισσότερο από το 80% των θανάτων από διαβήτη συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
Ο Π.Ο.Υ. προβλέπει ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης θα είναι η 7η κύρια αιτία θανάτου το 2030.
Στην Ελλάδα, το 8-10% του γενικού πληθυσμού πάσχει από Σακχαρώδη
Διαβήτη. Η νόσος έχει υψηλότερο επιπολασμό (συχνότητα εμφάνισης) στο δυτικό κόσμο (ιδιαίτερα ο διαβήτης τύπου 2) και αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη για τη συσχέτιση της νόσου με το σύγχρονο τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη σωματικής άσκησης (περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα).

Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση και
υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων:
• Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών, πολιτών – καταναλωτών,
εκπαιδευτικών, επαγγελματιών που σχετίζονται με τη διάδοση και υιοθέτηση
υγιεινών διατροφικών συνηθειών, με στόχο την προαγωγή της υγείας και
ευρύτερα της δημόσιας υγείας.
• Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρμόδιων
υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που απασχολούνται σε δομές και
υπηρεσίες σχετικές με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τα αίτια, τα
συμπτώματα, τις επιπλοκές και τη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη, στην
υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, τη κατανάλωση υγιεινών τροφίμων
κ.α.
• Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση – πληροφόρηση της κοινής γνώμης /πολιτών,
επαγγελματιών υγείας και διαφόρων κατηγοριών ευπαθών ομάδων
πληθυσμού/πολιτών, για θέματα που σχετίζονται ευρύτερα με το Σακχαρώδη
Διαβήτη και την πρόληψη αυτού, με την καθημερινή ζωή των διαβητικών
ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές
διαστάσεις που ανακύπτουν (ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, ομιλίες).
Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται:

Ανάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού και εντύπων με οδηγίες,
παροτρύνσεις και συμβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες ομάδες πληθυσμού, όπως γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, κ.α.
Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών σχετικά με το Σακχαρώδη Διαβήτη και τις επιπτώσεις του.
Προβολή των μηνυμάτων και των στόχων της εκστρατείας για την
Παγκόσμια Διαβήτη και ιδιαίτερα του μηνύματος «Υγιεινός Τρόπος Ζωής και
Διαβήτης», με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού, μέσω των δελτίων ειδήσεων και της διοργάνωσης ειδικών εκπομπών.
Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συμμετέχοντα μέλη
μπορούν να συζητούν, να μοιράζονται εμπειρίες και φωτογραφίες/video, με στόχο τη διάχυση πληροφορίας σχετικά με την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ε. Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και
ενέργειες, προτείνεται οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, όπως ενδοκρινολόγοι,
παθολόγοι, γενικοί ιατροί, ιατροί δημόσιας υγείας, επισκέπτες-τριες υγείας,
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο με
σχετικούς φορείς, υπηρεσίες και μονάδες των Νοσοκομείων, των δομών του ΠΕΔΥ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, με Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικά Ιατρεία κ.λ.π.), Συλλόγους, Μ.Κ.Ο., προσανατολισμένες σε θέματα διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη.

ΣΤ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας δύναται να αναζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται ευρύτερα με το Σακχαρώδη Διαβήτη, στους ακόλουθους ιστότοπους:

Διεθνής ιστότοποι :

• www.who.int (World Health Organization)
• www.idf.org (Ιnternational Diabetes Federation)
• www.easd.org (European Association for the Study of Diabetes)
• www.chrodis.eu (The EU Joint Action on Chronic Diseases and promoting
healthy ageing across the life-cycle)

Ελληνικοί ιστότοποι :

www.moh.gr (Υπουργείο Υγείας)
www.hndc.gr (Εθνικό ΚΕντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας
του Σακχαρώδη ΔΙαβήτη και των επιπλοκών του, Ε.ΚΕ.ΔΙ)
www.endo.gr (Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία)
www.ede.gr (Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία )
www.ngda.gr (Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος)

Η.
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με το αριθμ.
πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ.18Γ/Γ.Π.71484/30-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΤΡ1465ΦΥΟ-6ΔΣ) αναπτύσσει και υλοποιεί Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη, το οποίο για το έτος 2015 έχει ως θέμα το Σακχαρώδη Διαβήτη με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ηλικιωμένων ατόμων και των οικογενειών τους για θέματα υγείας που σχετίζονται με το Σακχαρώδη Διαβήτη.
5
Επίσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού-Διατροφής (World Food Day)_16 Οκτωβρίου 2015, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης εξέδωσε το αριθμ. πρωτ. Γ3δ/Δ.ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.79331/16-10-2015 (ΑΔΑ:76ΣΤ465ΦΥΟ-5Θ6) έγγραφο, στο οποίο δύναται να αναζητηθούν πληροφορίες για ειδικότερα θέματα διατροφής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου