Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Πώς υποβάλλουμε φέτος τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας στη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής


Σας ενημερώνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2015-2016 η υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ) θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες.
Σας επισημαίνουμε περιληπτικά τα υποχρεωτικά στάδια υποβολής προγραμμάτων:
  • Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που πρόκειται να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα.
  • Συμπλήρωση Hλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματοςστους συνδέσμους (μόνο για εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής):

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

http://goo.gl/forms/Jnx2UK3QI2

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας

http://goo.gl/forms/rvvOM5C4Mt

  • Κατάθεση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου