Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: "Κανόνες και Νόμοι στην Καθημερινή Ζωή"- εκπαιδευτικό υλικό.


Το εκπαιδευτικό υλικό «Κανόνες και νόμοι στην καθημερινή ζωή» δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων.
Αν και σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, με μερικές αλλαγές θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην ΣΤ΄ τάξη.

"Τι είναι οι νόμοι και ποια σημασία έχουν για την οργάνωση της κοινωνίας μας;
Πώς επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή;
Πότε οι νόμοι είναι σωστοί και δίκαιοι;
Τι σημαίνει κανόνας;
Γιατί χρειάζονται κανόνες στην καθημερινή μας ζωή, για παράδειγμα στο σχολείο;"

Στην αναζήτηση απαντήσεων σε αυτά και σε ανάλογα ερωτήματα επιχειρεί να
εμπλέξει τους μαθητές το εδώ προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται στον
εκπαιδευτικό και τους μαθητές του.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

Φάκελο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει σύντομα κείμενα
προσανατολισμού στα προαναφερόμενα θέματα, βιβλιογραφία και χρήσιμες
διαδικτυακές συνδέσεις.
Παιδαγωγικά Εργαστήρια, τα οποία προτείνουν ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες, με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, που μπορούν
εύκολα να αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη.

Τα παιδαγωγικά εργαστήρια επιλέγουν ζητήματα που σχετίζονται με τους νόμους
και τους κανόνες, ως αφορμή για προβληματισμό μέσα κι έξω από τις σχολικές τάξεις.
Θέτουν το ζήτημα της αναγκαιότητας των κανόνων και των ορίων, της υποχρέωσης για
την τήρησή τους, καλώντας τους μαθητές να προβληματιστούν για τους όρους της δια-
μόρφωσης των νόμων και των κανόνων και παρωθώντας τους να συνδιαμορφώσουν
τους κανόνες λειτουργίας της τάξης τους. Επίσης, καλούν τους μαθητές να συνειδητοποι-
ήσουν τον ρόλο των νόμων στην καθημερινότητά τους και να συζητήσουν για τα προβλή-
ματα που προκύπτουν, όταν οι νόμοι παραβιάζονται.

Το υλικό θα το βρείτε ΕΔΩ



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου