Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

ΟΑΣΠ: συνεργασία με ΥΠΑΙΘ για ενημέρωση εκπαιδευτικών στην αντισεισμική προστασία


Έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού ο Ο.Α.Σ.Π. συμβάλλει στην ανάπτυξη της αντισεισμικής συνείδησης του πληθυσμού διοργανώνοντας ενημερωτικές ομιλίες, συμμετέχοντας σε ασκήσεις ετοιμότητας σε χώρους εργασίας, υλοποιώντας ενημερωτικά προγράμματα για διάφορες ομάδες του πληθυσμού και διανέμοντας το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό ανά ομάδα στόχο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Σ.Π. με τη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για συστηματική ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

α. συντάχθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. και στάλθηκε στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. έγγραφο με θέμα:

"Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες"(PDF)
"Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες"(eBook)
 (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 1610/6-9-2012).

β. συντάχθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. και στάλθηκε στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. έγγραφο με θέμα: "Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες", η οποία το κοινοποίησε σε όλα τα σχολεία της χώρας (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 824/11-4-2012).

γ. δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εκ των προτέρων έγκριση συμμετοχής για τους Διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας και τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό, σε οποιαδήποτε ημερίδα ή επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώνεται από τον Ο.Α.Σ.Π.

δ. εγκρίθηκε ως παιδαγωγικά και διδακτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. για να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.


Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς 9/2011-5/2012
έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. αρ. πρωτ. οικ. 824/11-4-2012

έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. αρ. πρωτ. οικ. 1610/6-9-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου