Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-14 : Έγκριση- Προθεσμίες- Θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας


Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2013-14 θα εκπονηθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο που εστάλη σήμερα από το ΥΠΑΙΘ. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2013

Για να διαβάσετε όλη την ΕΓΚΥΚΛΙΟ, πατήστε ΕΔΩ 

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, πατήστε ΕΔΩ

Τα κυριότερα σημεία της:

1.2. Έγκριση
Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Οι Υπεύθυνοι/νες οφείλουν να παρακολουθούν την ομαλή και με ενεργό παρουσία των συμμετεχόντων εξέλιξη των προγραμμάτων, να υποστηρίζουν και να αξιολογούν τα υλοποιούμενα προγράμματα ευθύνης τους και μετά από σχετική έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση (ΣΕΠΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., να οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και να επιμορφώνουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Για όλα τα προαναφερόμενα μπορούν να συνεργάζονται με τμήματα Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, ΚΠΕ (προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), ΟΤΑ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, μη κυβερνητικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες κ.α. ανάλογα με τις θεματικές των προγραμμάτων.

Οι Υπεύθυνοι/νες και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ειναι:


α. Μαθαίνω για τη ζωή

Υγεία

Η Υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό
Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Υγεία και την Ασθένεια
Εξαρτησιογόνες Ουσίες (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )
Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καρκίνος
Στοματική υγιεινή
Ατυχήματα και Ασφάλεια
Πρώτες Βοήθειες
Εθελοντισμός και Υγεία: Αιμοδοσία, Προσφορά ιστών και Οργάνων

Ψυχική Υγεία

Κοινωνική Συναισθηματική ανάπτυξη:
Συναισθηματική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη – Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου
Αντιμετώπιση πένθους
Εφηβεία, συμπεριφορές και αντιλήψεις
Εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, ηλεκτρονικά μέσα, τυχερά παιχνίδια, κλπ)

Υγεία, Ιστορία και Τέχνη
Μυθολογία, Ιστορικές Αντιλήψεις για την υγεία, Έθιμα, δοξασίες και λαογραφικά στοιχεία
Μνημεία, Έργα και αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. προσωποποιήσεις Υγείας, Ασκληπιεία, Αμφιαράεια κ.ά.)

Υγεία και Λογοτεχνία
Ζητήματα σωματικής/ ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής στην μυθιστοριογραφία και την ποίηση

β. Αγωγή του Ενεργού Πολίτη

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία
Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού κ.ά
Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη
Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών
Ισότητα φύλων
Ρατσισμός, ξενοφοβία

Ποιότητα Ζωής
Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια
Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον - Έκθεση σε τοξικές ουσίες
Φυσική Ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης
Διατροφικές συνήθειες και μεταλλαγμένα τρόφιμα
Εθελοντισμός
Πολιτική Προστασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/ Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές

Κυκλοφοριακή Αγωγή
Οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών
Οδική συμπεριφορά μαθητών: οι μαθητές ως οδηγοί και ως επιβάτες – διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης
Οδική Ασφάλεια

Αγωγή του καταναλωτή
Αγωγή του καταναλωτή και οικονομία
Αγωγή του καταναλωτή και κοινωνία
Πληθυσμιακές μετακινήσεις και κατανάλωση
Υγεία και κατανάλωση
Ανάλυση προτύπων κατανάλωσης κ.ά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου