Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Αντικαπνιστική Αγωγή: μια υπερμεσική εφαρμογή για την πρόληψη του καπνίσματος


«Τα 5 τσιγάρα» είναι μια υπερμεσική εφαρμογή που στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη του καπνίσματος. Είναι ένα αλληλεπιδραστικό λογισμικό, που επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της πρόληψης με βιωματικό τρόπο στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσωπικότητάς τους και στην ανάπτυξη μηχανισμών άμυνας ενάντια στις κοινωνικές πιέσεις.

 Περιλαμβάνει ανοιχτές, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, που στοχεύουν να εμπλέξουν το μαθητή σε διαδικασίες ενεργητικής μάθησης και κριτικής σκέψης, ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία. Απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και προσφέρεται για υλοποίηση στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Για τη σχεδίαση του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν τα σχεδιαστικά προγράμματα ανοικτού τύπου Multimedia Builder και Flash, στα οποία έχουν ενσωματωθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση εργαλείων εκμάθησης και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., όπως του επεξεργαστή κειμένου (Word), του λογισμικού παρουσιάσεων (Power Point) και της χρήσης του διαδικτύου. Επίσης περιλαμβάνονται προσομοιώσεις βιολογικών φαινομένων και ιατρικά και ενημερωτικά βίντεο, που σχετίζονται με το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του.

Η αξιολόγηση της όλης εφαρμογής έδειξε σημαντικά ευεργετικά αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα και τομείς της προσωπικότητας: στο γνωσιακό, το κριτικό, το αξιακό, το συναισθηματικό και το ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Το λογισμικό διαδραματίζεται σε 5 τσιγάρα, δηλαδή σε 5 φάσεις και το κάθε τσιγάρο παίζει το δικό του ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Τα πρόσωπα είναι κι αυτά 5 και το καθένα από αυτά έχει διαφορετική σχέση με το κάπνισμα. Το κάθε πρόσωπο έχει κάτι διαφορετικό να πει και συμβάλλει με το δικό του τρόπο στην ολοκλήρωση του σεναρίου.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Τα 5 τσιγάρα» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μπορείτε να το κατεβάσετε Ε Δ Ω  από την παλιά ιστοσελίδα του Π.Ι.

πηγή: Anna's Pappa Blog

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου