Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

«Πρόσκληση σε Βιωματικό σεμινάριο “Inclusive Schools: πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης”»


Η  Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με την Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής (Υπ/νοι Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.) και το British Council διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με σκοπό τη γνωριμία εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό «Inclusive Schools».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Παραλία Ασπροπύργου, Χάρτης), την Παρασκευή 6  Δεκεμβρίου και ώρες  16:15 – 20:30.
Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Inschools υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί  και οι μαθητές  αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Η υιοθέτηση μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης συνεπάγεται την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.
Το βιωματικό σεμινάριο περιλαμβάνει:
-          εστίαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μαθητών ανεξαρτήτως φυσικών χαρακτηριστικών, ειδικών αναγκών, φυλής, γένους και κοινωνικοοικονομικής κατάστασής τους
-          παρουσίαση εργαλείων διερεύνησης και χαρτογράφησης της διαφορετικότητας καθώς και σχεδιασμού στρατηγικής
-          πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο αποδοχής και σεβασμού της φυσιολογικής παρουσίας της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής
Τα  σχολεία  που θα δεχτούν να συμμετάσχουν στα «Inclusive Schools» θα συναποτελέσουν μια κοινότητα με στόχο να  συνεισφέρουν στην διαμόρφωση στρατηγικών συμπερίληψης για τα σχολεία της Ευρώπης. Τα παραπάνω Σχολεία θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα  «Inclusive Schools», ώστε να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο για την αλλαγή κουλτούρας, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και να προετοιμαστούν για την υποστήριξη των δικών τους πρωτοβουλιών που αφορούν τη συμπερίληψη.
Συμπληρωματικά σάς ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Inclusive Schools» απευθύνεται σε χιλιάδες μαθητές και νέους ανθρώπους από την Ελλάδα και άλλες συνεργαζόμενες χώρες, που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα - ανεξαρτήτως φύλου, μαθησιακών αναγκών, κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης, θρησκείας κι εθνικής καταγωγής και στόχος του είναι να υποστηρίξει την ενσωμάτωσή τους στη σχολική κοινότητα βοηθώντας την ανάπτυξη μιας υγιούς αίσθησης προσωπικής ταυτότητας αλλά και μιας ουσιαστικής αίσθησης του μαζί, ενώ η μεθοδολογία του προγράμματος έχει στόχο να υποστηρίξει τη σχολική κοινότητα να κατανοήσει και να αγκαλιάσει κάθε είδους διαφορετικότητα που εκφράζεται στους κόλπους της. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκετε στην ιστοσελίδα (https://www.britishcouncil.gr/programmes/education/schools/inclusive-schools ).
Λόγω της βιωματικότητας του σεμιναρίου, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι 30 (15 από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Οι  εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/8G958dfox4cpDcYr8 .

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας
Τσίγκου Αλεξάνδρα και Σταματοπούλου Γεωργίτσα

Ο Διευθυντής Δ. Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Παναγιώτης Σπύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου