Κυριακή 12 Μαΐου 2013

Δράσεις που αφορούν την Ενδοσχολική Βία σε σχολεία Π.Ε. Δυτικής Αττικής.Η Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγή Υγείας) έχει  σχεδιάσει, οργανώσει και εποπτεύσει τη δράση: 

«Εβδομάδα Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού» .

Σκοπός  είναι  η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας για το θέμα του Σχολικού Εκφοβισμού.

Περιλαμβάνει:
 α) στοχευμένες δραστηριότητες (διαθεματικές και διεπιστημονικές) σε μορφή σχεδίων εργασίας, που πραγματοποιούν οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης.

β) ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κατά τη διάρκειά της γίνεται αποσαφήνιση των όρων, δίδεται πληροφόρηση για το βασικό στόχο του προγράμματος, τα θεωρητικά και ερευνητικά στοιχεία που θα το στηρίξουν και  παρουσιάζεται το εποπτικό υλικό και τα σχέδια εργασίας.

γ) ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολικών μονάδων για τη δράση, σε απογευματινή συνάντηση.

Σε αυτήν τη δράση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και υλοποιούν το πρόγραμμα 19 σχολικές μονάδες της Δυτικής Αττικής (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) και έχουν επιμορφωθεί περίπου 200 εκπαιδευτικοί.

Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι:
3ο Νηπ. Μεγάρων
2ο Νηπ. Ζεφυρίου
6ο Νηπ. Μάντρας
2ο Νηπ. Ανω Λιοσίων
1ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
2ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
3ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
4ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
6ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
3ο Δ.Σ. Ελευσίνας
5ο Δ.Σ. Ελευσίνας
6ο Δ.Σ. Ανω Λιοσίων
2ο Δ.Σ. Ζεφυρίου
1ο Δ.Σ. Μαγούλας
2ο Δ.Σ. Μάντρας
4ο Δ.Σ. Μάντρας
Δημ. Σχ. Ερυθρών
1ο Δ.Σ. Ν. Περάμου
4ο Δ.Σ. Μεγάρων


Η προαναφερθείσα δράση έχει πάρει έγκριση υλοποίησης από το ΥΠΑΙΘΠΑ με  Αρ. Πρωτ. 50022/Γ7 /11-4-2013.


Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δυτ. Ατικής

Γωγώ Σταματοπούλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου