Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

OPEN WEB QUEST

http://platform.openwebquest.org/Το OpenWebQuest είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων.
Έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και διέπεται από την άδεια Creative Commons License 2.5.
Σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να πληροφορηθείτε τα πάντα για την εφαρμογή αλλά ταυτόχρονα να μελετήσετε σχετική βιβλιογραφία και πηγές για τις ιστοεξερευνήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου