Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012

Βιωματικό σχολείο: εκπ/κά προγράμματα για την υγεία - το περιβάλλον και τον πολιτισμό

http://www.biomatiko.gr/homepage.asp?ITMID=5

Το Βιωματικό Σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1997, στο χώρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κύριος σκοπός του είναι η ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων και υπηρεσιών, που συντελούν αφενός στον εμπλουτισμό των γνώσεων του παιδιού και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και αφετέρου στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ:
Χαρά, λύπη, αγάπη, μίσος, ενθουσιασμός, φόβος, έκπληξη, ντροπή,  θυμός είναι μερικά από τα συναισθήματα με τα οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή παίζοντας στον κόσμο των συναισθημάτων μέσω του βιωματικού αυτού προγράμματος.

Στόχος είναι, τα παιδιά να:

  • αναγνωρίζουν τα συναισθήματα στον εαυτό τους και στους γύρω τους
  • ξεκλειδώσουν τα συναισθήματά τους νιώθοντας άνετα με αυτά
  • διαχειρίζονται τις εξάρσεις τους
  • δουν τις καταστάσεις της ζωής και με άλλη ματιά
πΝ, Ν, Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού
Ο κόσμος των συναισθημάτων αποτελείται από μια σειρά αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι ο φόβος, ο θυμός, το μίσος, η οργή, τα οποία αν και αποτελούν φυσιολογικά ανθρώπινα συναισθήματα, μπορεί να οδηγήσουν σε επιθετικότητα και συγκρούσεις, σε ακραίες συχνά καταστάσεις στις προσωπικές σχέσεις και σε επιβάρυνση της ποιότητας ζωής, Μέσω του βιωματικού αυτού προγράμματος, τα παιδιά μαθαίνουν να:

  • αντιμετωπίζουν τα θέματα που τους προκαλούν αρνητικά συναισθήματα
  • αναζητούν τρόπους εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου των αρνητικών συναισθημάτων
  • εκφράζουν τα αρνητικά συναισθήματα τους με τρόπο θετικό και εποικοδομητικό
  • απωθούν ή περιορίζουν τα αρνητικά συναισθήματα και να επικεντρώνονται στα θετικά
  • συνάπτουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποτελέσει την θεματική συνέχεια του προγράμματος "Όταν τα συναισθήματα παίρνουν ζωή!"  για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου