Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)

http://www.kede.org/


Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)

Κύριος στόχος του ΚΕΔΕ είναι η προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης και μη βίας, με εργαλείο την Εκπαίδευση για την Ειρήνη, μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτεροι στόχοι του ΚΕΔΕ είναι: η πρόληψη και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των γυναικών, στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και την αξιοπρέπειά τους. Η πρόληψη και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων  και ο αγώνας κατά της εκμετάλλευσης, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου