Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Αγωγή στοματικής υγείας

Αγωγή Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης- εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει συγγραφεί και εγκριθεί το εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. Έχει ήδη ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων σχολικών μονάδων και αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης.
Συντονιστές της εφαρμογής του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο είναι οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές Αγωγής Υγείας των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων. Σε αυτούς δηλώνεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των οδοντιάτρων για ένταξη στο πρόγραμμα και από αυτούς παραλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα απευθύνονται στον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας ή στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της περιοχής τους. Η εταιρεία αποστέλλει το υλικό στους Υπευθύνους δηλαδή στην Αʼθμια και Βʼθμια Εκπαίδευση της κάθε περιοχής κι εκείνος με τη σειρά του το αποστέλλει στα σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου