Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Υποστηρικτική Δράση Αγωγής Υγείας για τον πόλεμο»


 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α’ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του ΥΠΑΙΘ (Δελτίο Τύπου της 02/03/2022)  για υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας εν μέσω του πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία, προτίθενται να υποστηρίξουν εκπαιδευτική δράση Αγωγής Υγείας με τίτλο:

 

« “Ειρήνη ξανά!”.
Μικρές Ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας από τον … πόλεμο».

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 18 Μαρτίου έως και 15 Απριλίου 2022 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες/ουσες. Προβλέπεται η επίδοση βεβαιώσεων συμμετοχής (ανά τάξη).

Σκοπός της δράσης είναι η μελέτη των εννοιών του πολέμου και της ειρήνης και η ενδυνάμωση, σε επίπεδο πρόληψης ή και διαχείρισης, αρνητικών συναισθημάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσω αυτής, προσεγγίζεται το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης ευαισθητοποιώντας τη σχολική κοινότητα και θέτοντας τις βάσεις καλλιέργειας κουλτούρας αλληλοβοήθειας κι αλληλεγγύης, και κυρίως, καθολικών και πανανθρώπινων αξιών που μας συνδέουν ευεργετικά, όπως και στο παρελθόν, σε κάθε εμπόλεμη, προσφυγική ή άλλη κρίση.

 

 

Για το σκοπό αυτό:

-   Δημιουργήθηκε από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δ΄ Αθήνας, το ομότιτλο εκπαιδευτικό υλικό

 παρουσιάστηκε την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσαν οι συνεργαζόμενες Διευθύνσεις Π.Ε. δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας (αρ. πρωτ. εγγράφου πρόσκλησης Φ.25/1208-08.03.2022), το σκεπτικό, τεκμηρίωση, δημιουργικές προτάσεις, και άλλες πηγές ή ιδέες για επέκταση ανάλογα με τις ηλικιακές και αναπτυξιακές ανάγκες των ενδιαφερόμενων 


-                     Θα διατεθεί ψηφιακός πίνακας-PADLET ο οποίος θα λειτουργήσει ως “τόπος” ανάρτησης σκέψεων, συναισθημάτων, ιδεών, μαθητικών έργων δημιουργικής έκφρασης ή και πληροφοριών για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για τους ενδιαφερόμενους/ες να υλοποιήσουν και συμμετάσχουν ενεργά στη δράση

-                     Παρέχονται οδηγίες υλοποίησης και συμμετοχής (ανάρτηση παραγόμενων μαθητικών προϊόντων σε κοινό και δημόσιο ψηφιακό πίνακα μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας)

Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά στην Φόρμα : https://forms.gle/DJWetzko3cLbHJiu6

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, αλλά και για την αποστολή-έγκριση του παραγόμενου μαθητικού υλικού προς ανάρτηση στον ψηφιακό πίνακα, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email ή τηλεφώνου στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας.

 

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και οι Διευθυντές/ύντριες των Δημοτικών Σχολείων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου τους.

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου