Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

«Το δικαίωμα να είσαι παιδί»: η νέα έκθεση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης


H νέα έκθεση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης «Το δικαίωμα να είσαι παιδί», αποτελεί σαφή αναφορά στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καλύπτει τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων μέχρι την ηλικία των 18 ετών.
Αποτελείται από 54 άρθρα και χωρίζεται σε τρία μέρη. Τα 41 άρθρα του πρώτου μέρος της που αναφέρονται στα δικαιώματα του παιδιού, διαμορφώνουν τέσσερις βασικές κατηγορίες, την Επιβίωση, την Ανάπτυξη, την Προστασία και τη Συμμετοχή, που αποτέλεσαν με τη σειρά τους τους τέσσερις ομώνυμους άξονες της νέας έκθεσης του Μουσείου. 

Τα 80 ζωγραφικά και τρισδιάστατα παιδικά έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση, χρονολογημένα από το 1992-2014, ανήκουν στην ευρύτερη συλλογή του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.

Η Σύμβαση υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, έχει επικυρωθεί σε 193 χώρες παγκοσμίως μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα στις 2.12.1992.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου