Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Συνεργασία με το γραφείο Αγωγής Υγείας ΔΙΠΕ Δυτ Αττικής κατά το σχ. έτος 2022-23


 Το γραφείο Αγωγής Υγείας προτίθεται να υλοποιήσει ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις στα σχολεία της ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής, μέσω της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας. Αυτές θα απευθύνονται σε όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές-εκπαιδευτικούς-γονείς) και  μπορούν να καλύψουν και την ενδοσχολική επιμόρφωση, εφόσον ζητηθεί. 

 

Η θεματολογία περιλαμβάνει τα εξής:

1Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Α΄τάξη -γονείς)- Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2022

    1.β Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Νηπιαγωγεία-γονείς) Απρίλιο-Μάιο 2023

2. Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (ΣΤ΄ τάξη-γονείς) , Απρίλιο-Μάιο 2023

3. Εργαστήρια Δεξιοτήτων-γενική ενημέρωση (Δημοτικά-Νηπιαγωγεία) εκπαιδευτικοί- ΕΥ ΖΗΝ- όλο το  έτος)

4. Σεξουαλική Αγωγή (εργαστήρια Δεξιοτήτων)- (εκπαιδευτικοί-παρουσίαση του υλικού) , όλο το χρόνο

5. Σεξουαλική Αγωγή  (ενημέρωση γονέων)

6. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (ΣΤ΄ τάξη- βιωματικό), όλο το χρόνο

7. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο των μαθητών, Νηπιαγωγεία-Δημοτικά (εκπαιδευτικοί-γονείς) , όλο το χρόνο, για όλες τις τάξεις

8. Οποιαδήποτε επιμορφωτική πρόταση ανήκει στη θεματολογία της Αγωγής Υγείας

 

Για την  εύρυθμη λειτουργία και του γραφείου και της σχολικής μονάδας, καλούνται οι Δ/ντές-ντριες και οι Προϊσταμένες που επιθυμούν να συμπληρώσουν την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://forms.gle/qDCrroMQV3TSu8Eh6

 Θα προηγηθούν τα αιτήματα ομάδας σχολείων. 

 

Η ενημέρωση- επιμόρφωση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 

Γεωργίτσα Σταματοπούλου

Υπ/νη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής


Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Υποστηρικτική Δράση Αγωγής Υγείας για τον πόλεμο»


 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α’ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του ΥΠΑΙΘ (Δελτίο Τύπου της 02/03/2022)  για υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας εν μέσω του πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία, προτίθενται να υποστηρίξουν εκπαιδευτική δράση Αγωγής Υγείας με τίτλο:

 

« “Ειρήνη ξανά!”.
Μικρές Ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας από τον … πόλεμο».

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 18 Μαρτίου έως και 15 Απριλίου 2022 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες/ουσες. Προβλέπεται η επίδοση βεβαιώσεων συμμετοχής (ανά τάξη).

Σκοπός της δράσης είναι η μελέτη των εννοιών του πολέμου και της ειρήνης και η ενδυνάμωση, σε επίπεδο πρόληψης ή και διαχείρισης, αρνητικών συναισθημάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσω αυτής, προσεγγίζεται το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης ευαισθητοποιώντας τη σχολική κοινότητα και θέτοντας τις βάσεις καλλιέργειας κουλτούρας αλληλοβοήθειας κι αλληλεγγύης, και κυρίως, καθολικών και πανανθρώπινων αξιών που μας συνδέουν ευεργετικά, όπως και στο παρελθόν, σε κάθε εμπόλεμη, προσφυγική ή άλλη κρίση.

 

 

Για το σκοπό αυτό:

-   Δημιουργήθηκε από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δ΄ Αθήνας, το ομότιτλο εκπαιδευτικό υλικό

 παρουσιάστηκε την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσαν οι συνεργαζόμενες Διευθύνσεις Π.Ε. δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας (αρ. πρωτ. εγγράφου πρόσκλησης Φ.25/1208-08.03.2022), το σκεπτικό, τεκμηρίωση, δημιουργικές προτάσεις, και άλλες πηγές ή ιδέες για επέκταση ανάλογα με τις ηλικιακές και αναπτυξιακές ανάγκες των ενδιαφερόμενων 


-                     Θα διατεθεί ψηφιακός πίνακας-PADLET ο οποίος θα λειτουργήσει ως “τόπος” ανάρτησης σκέψεων, συναισθημάτων, ιδεών, μαθητικών έργων δημιουργικής έκφρασης ή και πληροφοριών για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για τους ενδιαφερόμενους/ες να υλοποιήσουν και συμμετάσχουν ενεργά στη δράση

-                     Παρέχονται οδηγίες υλοποίησης και συμμετοχής (ανάρτηση παραγόμενων μαθητικών προϊόντων σε κοινό και δημόσιο ψηφιακό πίνακα μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας)

Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά στην Φόρμα : https://forms.gle/DJWetzko3cLbHJiu6

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, αλλά και για την αποστολή-έγκριση του παραγόμενου μαθητικού υλικού προς ανάρτηση στον ψηφιακό πίνακα, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email ή τηλεφώνου στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας.

 

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και οι Διευθυντές/ύντριες των Δημοτικών Σχολείων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου τους.

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα

«ΕΙΡΗΝΗ ΞΑΝΑ!» – ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

 

Έγινε με το Padlet

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο: «Η προστασία του παιδιού από την κακοποίηση και παραμέληση σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο»

 Οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας και Πειραιά και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, δια των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, και σε συνεργασία με το Συνήγορο  του Παιδιού, προτίθενται να πραγματοποιήσουν  διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα:

«Η προστασία του παιδιού από την κακοποίηση και παραμέληση σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο»

Την Τρίτη 01/03/2022  κατά τις ώρες 18:00 - 20:00.

Ομιλήτρια: κα Θεώνη Κουφονικολάκου

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα κακοποίησης/παραμέλησης, εμπορίας και εκμετάλλευσης παιδιών, καθώς και στον ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση τέτοιων φαινομένων. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση θα εμπλουτίσει το θεωρητικό πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και τους αντίστοιχους θεματικούς κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.


Ομιλήτρια θα είναι η κ. Θεώνη Κουφονικολάκου, δικηγόρος και βοηθός  Συνήγορος του Πολίτη, αρμόδια για τα δικαιώματα του παιδιού και αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.


Η διαδικτυακή επιμόρφωση απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των σχολείων αρμοδιότητας των Δ.Π.Ε Δυτικής Αττικής, Γ’ Αθήνας, Α’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, , καθώς και τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, και τους σχολικούς ψυχολόγους  με ελεύθερη πρόσβαση. Απαιτείται προεγγραφή.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται  ηλεκτρονικά στην Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής:

https://forms.gle/MUtoJaJhFxP8pfVFA

έως και τη Δευτέρα 28/02/2022 και ώρα 12:00 (σε περίπτωση που η φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του συνδέσμου και επικολλήστε το στη γραμμή διεύθυνσης στον φυλλομετρητή σας).


Στους ενδιαφερόμενους/ες θα σταλούν οι κωδικοί και οι οδηγίες πρόσβασης στη πλατφόρμα WEBEX όπου θα διεξαχθεί το σεμινάριο στο email που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές και Διευθύντριες και οι ΠροΪσταμένες,-οι των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σχολικούς ψυχολόγους.

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα.

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

 

 

Ιωάννης Κάππος

 

 

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση συμμετοχής σε Ημερίδα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, επιθυμώντας να συμβάλλει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, διοργανώνει μια σειρά σχετικών επιμορφωτικών δράσεων. 

Η πρώτη ημερίδα υλοποιείται διαδικτυακά τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρες 18:00- 20:00 και έχει θέμα: 

«Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Θεματολογία»

Στόχοι της ημερίδας είναι η εξοικείωση με την φιλοσοφία του νέου αντικειμένου, η γνωριμία με τους 4 κύκλους δεξιοτήτων, η επαφή με την μεθοδολογία που ακολουθείται, η περιγραφή της θεματολογίας με την παρουσίαση ενδεικτικών υλικών και η εξοικείωση με την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω εισηγήσεις:


18:00- 18:30 

«Η σημασία των εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων για την καλλιέργεια της μεταγνωστικής δεξιότητας», Ιωάννης Κάππος, Δ/ντής ΠΕ Δυτ. Αττικής


18:30- 19:00 

«Φιλοσοφία του Προγράμματος- Οι 4 κύκλοι δεξιοτήτων», Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής


19:00- 19:30 

«Μεθοδολογία- Περιγραφική Αξιολόγηση- Η χρήση του Portfolio», Γεωργίτσα Σταματοπούλου, Υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής


19:30- 20:00 

«Οι βιβλιοθήκες του ΙΕΠ- Παρουσίαση ενδεικτικών υλικών», Αλεξάνδρα Τσίγκου και Γεωργίτσα Σταματοπούλου


Μετά από κάθε εισήγηση προβλέπεται χρόνος για συζήτηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/CxGaXsLRxcqpEPcf8 μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. Η ενημέρωση για  τον τρόπο σύνδεσης θα γίνει την προηγούμενη της ημερίδας στα e-mail που δηλώνονται στην αίτηση.

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Γεωργίτσα Σταματοπούλου

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες®»

 


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, συμμετέχει για όγδοη χρονιά στο πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες®». Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (ΑΠ97408/Γ7/18-07-2013 ΥΠΑΙΘ), έχει διαχειριστή την ΠΥΡΝΑ και δωρητή το ΙΣΝ.

Τα «Βιβλία σε Ρόδες» στοχεύουν στην υποστήριξη των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προάγοντας παράλληλα τη φιλαναγνωσία με την εισαγωγή μιας μικρής θεματικής «βιβλιοθήκης» μέσα στην τάξη. Κάθε σάκος δανείζεται για 4 εβδομάδες ανά σχολική μoνάδα. Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων οι μαθητές δεν δανείζονται τα βιβλία στο σπίτι τους, αντίθετα διαβάζουν τα βιβλία στην τάξη και συμμετέχουν σε στοχευμένες δημιουργικές δραστηριότητες. Φέτος οι σάκοι που διατίθενται μέσω της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής υποστηρίζουν και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα διακινηθούν στα σχολεία αρμοδιότητάς μας 6 εκπαιδευτικοί σάκοι (4 για Δημοτικά και 2 για Νηπιαγωγεία). Ο κάθε σάκος θα κάνει 7 ταξίδια. Για να δείτε το περιεχόμενο των σάκων και να διαβάσετε την περίληψη κάθε βιβλίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους:

 

Για Δημοτικό

ΘΕ Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Ο πλανήτης μας

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διατροφή και Υγεία

ΕΥ ΖΗΝ

Δικαιώματα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Επιστήμη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Για Νηπιαγωγείο

 

Περιβάλλον

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συναισθήματα

ΕΥ ΖΗΝ

 

Επειδή ο αριθμός των σάκων είναι περιορισμένος, θα ικανοποιηθούν μόνο 28 αιτήματα για το δημοτικό και 14 αιτήματα για το νηπιαγωγείο. Ως εκ τούτου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία, με στόχο να γίνει γνωστό το πρόγραμμα. Για κάθε σχολική μονάδα θα ικανοποιηθεί μόνο ένα αίτημα, όμως μπορούν να γίνουν συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση ενός σάκου στην τάξη τους καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε με τον έγκαιρο προγραμματισμό να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των βιβλίων και όλων των μέσων που προσφέρει το πρόγραμμα στις παρακάτω επτά δανειστικές περιόδους:

1η) 14 Οκτ - 10 Νοε  

2η) 11 Νοε- 8 Δεκ  

3η) 9 Δεκ - 21 Ιαν 

4η) 24 Ιαν - 18 Φεβ  

5η) 21 Φεβ - 18 Μαρ  

6η) 21 Μαρ - 15 Απρ  

7η) 2 Μαΐου - 27 Μαΐου

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές φόρμες μέχρι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021:

Για τα Δημοτικά: https://forms.gle/SCg99WnAyLjLPNdj6  

Για τα Νηπιαγωγεία: https://forms.gle/tBVTJMxi3hAnf9ir7   

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Γεωργίτσα Σταματοπούλου

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

  

Ιωάννης Κάππος

 

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Εκπαιδευτική πρόταση -ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση "«Το σώμα μου: ένα θαύμα που αγαπώ, φροντίζω και προστατεύω" Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

 Η παρακάτω εκπαιδευτική πρόταση βρίσκεται στο Θεματικό κύκλο του ΕΥ ΖΗΝ στη υποθεματική "Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση" και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερες ταξεις με τις κατάλληλες προσαρμογές.  

Μπορείτε να το κατεβάσετε  ΕΔΩ 

«Το έλλειμμα ενημέρωσης και συστηματικής εκπαίδευσης του μαθητικού - νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας γύρω από ζητήματα σεξουαλικότητας, σεξουαλικής υγείας και ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς έχει επισημανθεί επανειλημμένα, εδώ και πολλά χρόνια, από ποικίλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Αποτυπώνεται, δε, σε μια σειρά ερευνητικών ευρημάτων, τα οποία δείχνουν ότι ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού και νεανικού πληθυσμού δε γνωρίζει γιατί και πώς πρέπει να προφυλάσσεται κατά τη σεξουαλική του δραστηριότητα.

Σύμφωνα με δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 300,000 αμβλώσεις τον χρόνο, διακόπτονται δηλαδή 140 στις 1,000 κυήσεις (δεδομένα για το έτος 2013). Πρόκειται για την υψηλότερη αναλογία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και 3η παγκοσμίως. Όσον αφορά τον μαθητικό πληθυσμό, πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της A' Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής - Μαιευτικής Κλινικής του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», σε δείγμα 1.200 γυναικών, το 17% διέκοψε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη πριν ακόμη ενηλικιωθεί, σε ηλικία 16 χρόνων. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 30,000 νεαρά κορίτσια (έως 16 ετών) πραγματοποιούν κάθε χρόνο στην Ελλάδα έκτρωση.». Από το αποθετήριο:  ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

«Η Περιεκτική Σεξουαλική Αγωγή είναι μία προσέγγιση της Σεξουαλικής Αγωγής η οποία  βασίζεται  στα δικαιώματα και επικεντρώνεται στο φύλο. Έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους εφήβους με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που θα τους ενδυναμώσουν στο να αναπτύξουν μία θετική οπτική της σεξουαλικότητάς τους καθώς αναπτύσσονται συναισθηματικά και κοινωνικά. Η σεξουαλική αγωγή  είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μερικών στόχων της  αειφόρου ανάπτυξης (SDG’S) και κυρίως του τέταρτου στόχου (SDG4) που αφορά στην ποιοτική εκπαίδευση. Από το αποθετήριο : «Διαμορφώνοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» Αγωγή Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας/ Χιόνη Μαρία

Στόχος είναι «η ενδυνάμωση των παιδιών για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ζωές τους στο παρόν ή στο μέλλον. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθιστά τα παιδιά και τους νέους ικανούς να αντιστέκονται στην πρόωρη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας ή/και στην επίδειξη σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου, ώστε να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές οι οποίες τους βοηθούν να κατανοούν και να χαίρονται τη σεξουαλικότητά τους σε ένα υγιές πλαίσιο, ευνοούν την ανάπτυξή τους και την επίτευξη του μέγιστου των δυνατοτήτων τους ,ενισχύουν την ποιότητα ζωής τους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας που εδράζεται στις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της υπευθυνότητας» Πηγή: «Ταξίδι ζωής» – εκπαιδευτικό  πρόγραμμα Αγωγή Υγείας από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου (σελ. 10). http://archeia.moec.gov.cy/sd/299/agogi_ygeias_taxidi_zois.pdf

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Εκπαιδευτική πρόταση -ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ - "«ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;;; ΑΣΦΑΛΩΣ!¨" Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

 


Η πρόταση του προγράμματος στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, ασφάλειας και πρόληψης στη χρήση του διαδικτύου.

«Σύγχρονες μελέτες και έρευνες αναδεικνύουν τη συμβολή των σχολικών προγραμμάτων πρόληψης στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στην ενίσχυση της ψυχική τους υγείας. Επιβεβαιώνουν ότι η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, τα οποία στοχεύουν στην εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες ζωής προβληματίζουν περισσότερο τη στάση των νέων απέναντι στην εξάρτηση (ουσίες, τζόγος, διαδίκτυο).»

«Τα στοιχεία ερευνών (ΕΠΙΨΥ,2010) σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου/Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών από παιδιά ηλικίας 10-12 χρονών επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας εμφανίζονται ως ομάδα υψηλού κινδύνου για εξάρτηση από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και γι’ αυτό το λόγο αποτελούν την ομάδα στόχο του προγράμματος. Όταν οι μαθητές αυτής της ηλικίας (χαρακτηριστικά της οποίας είναι: η ανάγκη για νέες εμπειρίες, η παραβίαση ορίων, η αναζήτηση απολαύσεων χωρίς όρια, η αμφισβήτηση του γονέα κ.α.) συναντούν τις ελκυστικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο χρήσης αυτών, ενδέχεται να αναπτύξουν συμπεριφορά κατάχρησης ή/και εξάρτησης από αυτές»

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;;;  ΑΣΦΑΛΩΣ!¨" Γ΄- Δ΄ Δημοτικού από ΕΔΩ

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο Παρουσίασης του Εκπαιδευτικού Υλικού «1821-Αξίες Ζωής» και προτάσεων εφαρμογής του

 


Η Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο της υποστήριξης του έργου  των εκπαιδευτικών,  σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας  (ΠΣΕΑΥ) και Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. από όλη τη χώρα, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο:

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού «1821-Αξίες Ζωής» και προτάσεις εφαρμογής του.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 κατά τις ώρες: 18:30-20:00.

 

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, που συγκέντρωσε, ομαδοποίησε και εμπλούτισε ο Γ. Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας  (ΠΣΕΑΥ) και Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Γιάννης Τομπούλογλου περικλείεται στη γενικότερη θεματική ενότητα της Αγωγής Υγείας «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συλλόγου ΠΣΕΑΥ: https://syllogosay.blogspot.com/p/4.html ).

 

 

 

Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τα θέματα:

·         «Πλοήγηση στο υλικό ''1821-Αξίες Ζωής''», Τομπούλογλου Ιωάννης, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης.

·         «Προτάσεις βιωματικής προσέγγισης του προτεινόμενου υλικού», Παπαθανασίου Ευαγγελία, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ου ΠΕΚΕΣ  Κ. Μακεδονίας.

 

Το σεμινάριο εντάσσεται στις δράσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν  καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/MUKnYygVYrbZCfi47

  (σε περίπτωση που η φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του συνδέσμου και επικολλήστε το στη γραμμή διεύθυνσης στον φυλλομετρητή σας) μέχρι και την Τρίτη 23/03/2021. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με email.

 

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της ΔΙΠΕ Δυτ. Αττικής. Προβλέπεται η επίδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού.

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας : Σταματοπούλου Γεωργίτσα