Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση συμμετοχής σε Ημερίδα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, επιθυμώντας να συμβάλλει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, διοργανώνει μια σειρά σχετικών επιμορφωτικών δράσεων. 

Η πρώτη ημερίδα υλοποιείται διαδικτυακά τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρες 18:00- 20:00 και έχει θέμα: 

«Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Θεματολογία»

Στόχοι της ημερίδας είναι η εξοικείωση με την φιλοσοφία του νέου αντικειμένου, η γνωριμία με τους 4 κύκλους δεξιοτήτων, η επαφή με την μεθοδολογία που ακολουθείται, η περιγραφή της θεματολογίας με την παρουσίαση ενδεικτικών υλικών και η εξοικείωση με την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω εισηγήσεις:


18:00- 18:30 

«Η σημασία των εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων για την καλλιέργεια της μεταγνωστικής δεξιότητας», Ιωάννης Κάππος, Δ/ντής ΠΕ Δυτ. Αττικής


18:30- 19:00 

«Φιλοσοφία του Προγράμματος- Οι 4 κύκλοι δεξιοτήτων», Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής


19:00- 19:30 

«Μεθοδολογία- Περιγραφική Αξιολόγηση- Η χρήση του Portfolio», Γεωργίτσα Σταματοπούλου, Υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής


19:30- 20:00 

«Οι βιβλιοθήκες του ΙΕΠ- Παρουσίαση ενδεικτικών υλικών», Αλεξάνδρα Τσίγκου και Γεωργίτσα Σταματοπούλου


Μετά από κάθε εισήγηση προβλέπεται χρόνος για συζήτηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/CxGaXsLRxcqpEPcf8 μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. Η ενημέρωση για  τον τρόπο σύνδεσης θα γίνει την προηγούμενη της ημερίδας στα e-mail που δηλώνονται στην αίτηση.

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Γεωργίτσα Σταματοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου