Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Ορισμός Συντονιστών για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο» ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

                            


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
         Αθήνα, 27/11/2014
Αρ. πρωτ.: Φ.22.1/16777
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

------
                         
Ταχ. Δ/νση
:
Αν. Τσόχα 15 - 17Τ.Κ. - Πόλη
:
11521 Αθήνα
Ιστοσελίδα
:
Πληροφορίες

E-mail
Τηλέφωνο

Fax
:

:
:

:
Αναστόπουλος Χρήστος (Α/θμια)
Πολύδωρος Βασίλειος (Β/θμια)
210-6464193 (Α/θμια)
210-6450254 (Β/θμια)
210-6450609

Ο   Περιφερειακός    Διευθυντής    Π.Ε.  και  Δ.Ε.  Αττικής

Έχοντας υπόψη:

1.     Το υπ’ αριθ. Γ.Δ.58β/01-09-2014 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.     Το υπ’ αριθ. 187363/ΓΔ4/19-11-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε..


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:


Ορίζουμε τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας κάθε Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής ως υπεύθυνο συντονισμού της υλοποίησης των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Διεύθυνση
Συντονιστής/στρια
Α΄  Αθηνών
Τριαντάφυλλος Δούκας
Β ΄  Αθηνών
Ευαγγελία Σιαφαρίκα
Γ ΄  Αθηνών
Βασιλική Λελεντζή
Δ ΄  Αθηνών
Αντιγόνη Λυμπέρη
Ανατολικής Αττικής
Ντίνα Κουρμούση
Δυτικής Αττικής
Γεωργία Σταματοπούλου
Πειραιά
Ευγενία Γιαμαλόγλου

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διεύθυνση
Συντονιστής/στρια
Α΄  Αθηνών
Μαρία Χιόνη
Β ΄  Αθηνών
Ευαγγελία Φρυδά
Γ ΄  Αθηνών
Αιμιλία Τσαμουρά
Δ ΄  Αθηνών
Μαρία Δρακοπούλου
Ανατολικής Αττικής
Ανθή Γεωργιάδου
Δυτικής Αττικής
Χριστίνα Παπαπανούση 
Πειραιά
Σμαρώ Γιαννίρη


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής


 Δημήτριος Γκίνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου