Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Δυτικής Αττικής


Η Ένωση Νοσηλευτών, -τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ) σε συνεργασία με τη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια μέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας,  υλοποιεί πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και εκπαίδευσης στις Πρώτες βοήθειες (Έγκριση: αρ. πρωτ. 105676/Γ7 της 8-7-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των μαθητών και των κηδεμόνων τους, αλλά και των εκπαιδευτικών πάνω στις βασικές αρχές της Αγωγής Υγείας και η εκπαίδευσή τους στην παροχή Πρώτων Βοηθειών.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε τμήματα μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες θα απευθύνεται στους γονείς τους και τους εκπ/κούς της σχολικής μονάδας που ανήκουν. Η παρέμβαση θα γίνει από ομάδες επαγγελματιών υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές κ.λ.π.) και θα είναι διάρκειας περίπου 4ων ωρών. 
Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και δωρεάν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση.
Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση, παρακαλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στο :

Πληροφορίες: Σταματοπούλου Γεωργίτσα, Υπεύθ. Αγωγής Υγείας – τηλ.: 210-5560815 και 6937204236
Ο Δ/ντής Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής
Σπύρου ΠαναγιώτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου