Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά


Η δημιουργία του Δικτύου οφείλεται στην κοινή διαπίστωση φορέων που ασχολούνται με το παιδί και την οικογένεια, ότι χρειάζεται εκτεταμένη συνεργασία και συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη και καταπολέμηση της χρήσης της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά.
Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι το ξύλο δεν κάνει καλό στα παιδιά! Παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματά τους, βλάπτει την ψυχική τους ισορροπία, προσβάλλει την προσωπικότητά τους, τα εξοικειώνει με τη βία ως μέσον επίλυσης προβλημάτων και είναι δυνατό να οδηγήσει σε σοβαρές μορφές κακοποίησής τους. Τις συνέπειες αυτές πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι έχουν την ευθύνη ανατροφής και φροντίδας των παιδιών.


Πότε δημιουργήθηκε και πώς λειτουργεί;

Το Δίκτυο δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2005, με συμφωνητικό συνεργασίας που υπέγραψαν τα ιδρυτικά μέλη του.
Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου συναντάται τακτικά και προωθεί την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων και την αλληλοενημέρωση των μελών για επί μέρους
ενέργειές τους.
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς που αποδέχονται τις αρχές του Δικτύου, μπορούν να γίνονται με αίτησή τους συνεργαζόμενα/συνδεδεμένα μέλη σε αυτό, να λαμβάνουν ενημέρωση και να προσκαλούνται σε εκδηλώσεις του.


Ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι;

Στόχοι του Δικτύου είναι η συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανάπτυξη κοινών και συντονισμένων δράσεων, η υποστήριξη θεσμικών αλλαγών και η ανάπτυξη ευρείας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων, των παιδιών, των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα παιδιά και την οικογένεια και του ευρύτερου κοινού.
Το Δίκτυο αποβλέπει στην εξάλειψη της κοινωνικής και νομικής αποδοχής της σωματικής τιμωρίας των παιδιών στη χώρα μας, ώστε αυτά να διαπαιδαγωγούνται μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή και με μεθόδους σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήμες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου