Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Πιλοτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, στην περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2013, μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε σχεδόν όλο το υλικό στην ελληνική γλώσσα. Μέσω της εκπαιδευτικής κοινότητας http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/, εκδηλώθηκε ηλεκτρονικά πρόσκληση ενδιαφέροντος στα 600 και μέλη τα οποία πλέον αριθμεί. Κατόπιν οδηγιών και επικοινωνίας με το EUN έχουν συμπεριληφθεί τα πρώτα 50 σχολεία, βάσει δήλωσης συμμετοχής, στο πιλοτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και ξεκίνησαν τη σχετική διαδικασία (βλ. πως αναλύεται η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων σε γράφημα ποσοστιαία).
Το πιστοποιητικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο προσφέρει μια εικόνα για τις προδιαγραφές eSafety στα σχολεία στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον και ασφαλή πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογία ως μέρος της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας. Η πιστοποίηση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στοχεύει στο να βοηθήσει τα σχολεία στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχουν ένα πιο ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι καλές διαδικτυακές εμπειρίες συμβαδίζουν με μια ξεκάθαρη πολιτική του σχολείου και ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μέσω της  διαδικασίας πιστοποίησης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο προσφέρεται έντυπο αξιολόγησης το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν -εντός και εκτός του σχολείου- το επίπεδο της ασφάλειας στο διαδίκτυο στα σχολεία. Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε σχολείου διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για να αυξήσουν το επίπεδο της ασφάλειας στο διαδίκτυο που αφορά στο σχολείο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην Πιστοποίηση eSafety, όταν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.
Έτσι προσφέρεται επισκόπηση κατά περιοχή ή / και σε εθνικό επίπεδο των σημερινών υποδομών, χάραξης πολιτικής και πρακτικής αντιμετώπισης. Μέσα από τις πληροφορίες που έρχονται από τα σχολεία σε αυτό το πρότυπο, σταδιακά οικοδομούμε μια βάση γνώσεων για την επιτυχή πρακτική την οποία η πύλη eSafety Label θέτει στη διάθεση των μελών της για την υποστήριξή τους στην εμβάθυνση της κατανόησης των πραγματικών αναγκών, οδηγώντας έτσι σε πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.
Τα σχολεία αιτούνται για το πιστοποιητικό eSafety συμπληρώνοντας online έντυπο αξιολόγησης. Στη συνέχεια λαμβάνουν ένα προσαρμοσμένο σχέδιο δράσης το οποίο καλούνται να υλοποιήσουν σε χρονική διάρκεια το πολύ 18 μηνών. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,  ως εθνικός διοργανωτής, μέσω του κόμβου “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”, καλείται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία κατά καιρό, ως μέσο για να εξασφαλιστεί ότι το σήμα έχει αναγνωριστεί ως ένα πολύτιμο, αξιόπιστο σήμα κατατεθέν των υψηλών προδιαγραφών eSafety στα σχολεία.
Την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 11 Φεβρουαρίου 2014, ανακοινώθηκε επισήμως η όλη διαδικασία μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύντομα ξεκινά η διαδικασία εγγραφής για τα επόμενα 250 ελληνικά σχολεία που θα συμμετέχουν στη διαδικασία.
Η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα προκύψει εντός του τρέχοντος μηνός και θα ανακοινωθεί στον κόμβο (http://internet-safety.sch.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου