Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

"Βιβλία σε Ρόδες": Τροποποίηση ημερομηνίας σεμιναρίου και Πρόγραμμα της ημερίδας


Σε συνέχεια του από 20/9/2013 με ΑΠ3131 εγγράφου μας για το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες», σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται η ημερομηνία του εισαγωγικού σεμιναρίου.  Το σεμινάριο τελικά θα γίνει την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου ώρες 14:30-17:30 στο 3ο ΔΣ Ασπροπύργου (Γερμανικά- τηλ.: 2105575800).
Το πρόγραμμα του εισαγωγικού σεμιναρίου θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

14:30-14:45 Τσίγκου Α.- Σταματοπούλου Γ. «Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος»

14:45-15:00 Δημοπούλου Μ., υπ/νη ΠΕ Α΄ ΔΙΠΕ Αθηνών, «Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες»: η φιλοσοφία του και οι εμπειρίες της πιλοτικής εφαρμογής του»

15:00-17:00 «Δύο παράλληλα βιωματικά εργαστήρια εμψύχωσης των σάκων- Προτάσεις για τη διαχείριση των βιβλίων»

Εργαστήριο Α: Δημοπούλου Μ., υπ/νη ΠΕ Α΄ ΔΙΠΕ Αθηνών, Τσίγκου Α., υπ/νη ΠΕ ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής

Εργαστήριο Β: Κύρδη Κ., υπ/νη Πολ. Θεμ. Α΄ ΔΙΠΕ Αθηνών, Σταματοπούλου Γ., υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής

17:00- 17:30 Συζήτηση στην Ολομέλεια- Αποτίμηση σεμιναρίου- Προοπτικές

Για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και στο σεμινάριο συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου