Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Στα σχολεία η εγκύκλιος για τις Σχολικές Δραστηριότητες 2013-14: αποσαφήνιση της διαδικασίας κατάθεσης και της εποπτείας των προγραμμάτωνΑπό σήμερα βρίσκεται σε όλα τα σχολεία με Υπουργική Απόφαση η εγκύκλιος για τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Σε αυτήν ξεκαθαρίζεται πότε μπορούν να εφαρμοστούν, ποιος θα έχει την εποπτεία και την καθοδήγηση των προγραμμάτων , καθώς και ποια θα είναι η διαδικασία ανάπτυξή τους.

Ενδιαφέροντα σημεία:

"Για όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων την επιστημονική και  καθοδηγητική εποπτεία έχουν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων & Σχολικών Δραστηριοτήτων."   


"Τα συμπληρωμένα σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια να υποβληθούν στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων οφείλουν να παρακολουθούν, να υποστηρίζουν και να αξιολογούν τα υλοποιούμενα προγράμματα ευθύνης τους και μετά από σχετική έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση (ΣΕΠΕΔ) Τμήμα  Β’  και  Δ’ αναλόγως  του  θέματος   του Υ.ΠΑΙ.Θ., να οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και να επιμορφώνουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων."

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου