Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Βιωματικό πρόγραμμα εξοικείωσης με την διαφορετικότητα: ανοιχτός διάλογος ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, από άτομα με αναπηρία από το Σ.Κ.Ε.Π.


Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε το αίτημα του Σ.Κ.Ε.Π. για "Ένταξη βιωματικού προγράμματος εξοικείωσης με την διαφορετικότητα: ανοιχτός διάλογος ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, από άτομα με αναπηρία" (έγκριση Εισαγωγής Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - 25/5/2015 - Aρ. Πρωτ.82778/Δ4).
Η έγκριση εισαγωγής στα σχολεία, αποτελεί έναυσμα για την διεύρυνση των συστηματικών προγραμμάτων μη – τυπικής εκπαίδευσης του Σ.Κ.Ε.Π.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου υλοποιείται από στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π. οι ίδιοι νέοι με αναπηρία και με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.
Στόχοι του προγράμματος είναι η:
Κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
Εξοικείωση των μαθητών με την "διαφορετικότητα" και η διαχείριση της διαφορετικότητας
Ενίσχυση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στο σχολικό πλαίσιο
Ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα μας
Άρση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου