Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Απολογισμός εκπαιδευτικής δράσης στην Έκθεση «Βιομηχανική Ελευσίνα»


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαιδευτική δράση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των σχολείων Ελευσίνας και Ασπροπύργου στο Παλιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας και συγκεκριμένα στην Έκθεση «Άνθρωποι + Εργοστάσια: Βιομηχανική Ελευσίνα».
Στην εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν συνολικά 233 μαθητές και 17 εκπαιδευτικοί από 14 τμήματα 9 δημοτικών σχολείων Ελευσίνας και Ασπροπύργου, στοιχεία τα οποία αναφέρονται αναλυτικά σε επισυναπτόμενο πίνακα. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης των σχολείων η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Η εκπαιδευτική δράση περιελάμβανε ένα δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε από τις Υπεύθυνες Π.Ε. και Α.Υ. και την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευσίνας. Το υλικό του προγράμματος παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς και φορείς στην ημερίδα της 1ης Νοεμβρίου 2016 στο ΚΠΕ Ελευσίνας. Η όλη δράση έγινε σε συνεργασία με το ΠΑΑΚΠΑ Ελευσίνας και το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας της Ελευσίνας «Γεώργιος Αμπατζόγλου», φορείς που υλοποίησαν την εν λόγω έκθεση και οι οποίοι μας προσκάλεσαν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τις βιομηχανικές μονάδες που ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελευσίνα τον 19ο και 20ο αιώνα αλλά και αυτές που λειτουργούν μέχρι σήμερα, καθώς και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Στόχοι ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τις ομάδες των ανθρώπων που εμπλέκονται στην βιομηχανική διαδικασία, να αποσαφηνίσουν τον ρόλο τους και την σπουδαιότητα της καθεμιάς, να τοποθετηθούν στο χώρο και το χρόνο και να αιτιολογήσουν την επιλογή της Ελευσίνας για την εγκατάσταση της βιομηχανικής δραστηριότητας, να εντοπίσουν τα δικαιώματα των εργατών και να αιτιολογήσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους, να προτείνουν λύσεις επανάχρησης των εγκαταλειμμένων εργοστασίων, να γίνουν μικροί συλλέκτες αντικειμένων και μαρτυριών, να βγάλουν συμπεράσματα για την αξία της επιχειρηματικότητας και να εργαστούν σε ομάδες.
Οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες που είχαν γνώμονα τη βιωματική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικτές ομάδες ανά φύλλο και επίδοση με φύλλα εργασίας ερεύνησαν τον εκθεσιακό χώρο, κατέγραψαν τις πληροφορίες, επεξεργάστηκαν γρίφους και με θεατρικά δρώμενα παρουσίασαν τα ευρήματά τους και τα συμπεράσματά τους. Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε ηλεκτρονικό υλικό για συνέχιση της δραστηριότητας στο σχολείο.
Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς έγινε με ειδικό φύλλο αξιολόγησης και η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι σε μεγάλο ποσοστό έμειναν πολύ ικανοποιημένοι. Η αξιολόγηση από τα παιδιά έγινε με ερωτήσεις αναστοχαστικού τύπου, απ’ τις οποίες προέκυψε η θετική ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡ. ΕΚΠ.
ΑΡ. ΜΑΘ.
ΤΡΙΤΗ
15/11
11:00-13:00
5ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
17
ΤΕΤΑΡΤΗ
16/11
09:00-11:00
7ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2
12
ΤΕΤΑΡΤΗ
16/11
11:00-13:00
7ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2
14
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18/11
09:00-11:00
4ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
21
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18/11
11:00-13:00
4ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
20
ΤΡΙΤΗ
22/11
09:00-11:00
5ο ΔΣ ΑΣΠΡ/ΓΟΥ
1
23
ΠΕΜΠΤΗ
24/11
09:00-11:00
8ο ΔΣ ΑΣΠΡ/ΓΟΥ
2
21
ΠΕΜΠΤΗ
24/11
11:00-13:00
2ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
14
ΔΕΥΤΕΡΑ
28/11
09:00-11:00
8ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
17
ΔΕΥΤΕΡΑ
28/11
11:00-13:00
8ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
18
ΤΡΙΤΗ
29/11
09:00-11:00
3ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
16
ΤΡΙΤΗ
29/11
11:00-13:00
3ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1
17
ΤΕΤΑΡΤΗ
30/11
09:00-11:00
9ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2
23
ΣΥΝΟΛΟ


9 ΣΧΟΛΕΙΑ/14 ΤΜΗΜΑΤΑ
17
233


Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας  
Γεωργίτσα Σταματοπούλου

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Αλεξάνδρα Τσίγκου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου