Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

“ Διαδικτυακό σεμινάριο Αγωγής Υγείας : «Παιδική κακοποίηση: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη μέσω της σεξουαλικής αγωγής»

 


Η Διεύθυνση Α/Θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, συνδιοργανώνει με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων και σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού», διμερές διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Παιδική κακοποίηση:

Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στην πρόληψη μέσω της σεξουαλικής αγωγής»

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ως εξής:

 

 

Μέρος 1ο:

 

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

και ώρες 17:00-19:00

 

«Η Σεξουαλική Αγωγή ως μέσο πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης»

Εισηγήτρια :

Ιωάννα Χαρδαλούπα,

ψυχολόγος στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

 

Μέρος 2ο:

 

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

 και ώρες 17:00-19:00

 

«Το γιατί  και το πώς της Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο: αναγκαιότητα -μέθοδος  - εκπαιδευτικό υλικό»

Εισηγήτρια :

Γεωργίτσα  Σταματοπούλου,

 

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής-εκπονήτρια εκπ/κού υλικού Σ.Α. στο Ι.Ε.Π.

 

 

Σκοπός του διμερούς σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και πώς το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψή της, μέσω του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής. Επίσης, να υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς σε προγράμματα Αγωγής Υγείας αυτής της θεματολογίας.

Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC, 2013) 1 στα 7 κορίτσια και 1 στα 25 αγόρια θα κακοποιηθούν ή παρενοχληθούν σεξουαλικά μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Πώς η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση προλαμβάνει την κακοποίηση; Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων; Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να μιλήσω σε ένα παιδί; Από πού έρχονται τα παιδιά;

Στόχος της πρώτης ομιλίας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τους τρόπους ενίσχυσης της εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Ακόμα, σε θέματα σεξουαλικότητας, καθώς και να δίνουν απλές συμβουλές για να τα θωρακίσουν απέναντι σε κάθε κίνδυνο.

Στόχος της δεύτερης ομιλίας είναι να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της Σ.Α. μέσα στο πλαίσιο του σχολείου και να παρουσιαστεί η μέθοδος και εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό από τα « Εργαστήρια Δεξιοτήτων»  του ΙΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 12:00 μ.μ. στον σύνδεσμο

https://forms.gle/crLLVC4XVCYsJgxj7

(αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον φυλλομετρητή). 

 Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους στο email που θα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα,  την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 μετά τις 15.00. Στο email που θα λάβουν θα περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση.

Θα χορηγηθούν δύο βεβαιώσεις,  μετά από πιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών,  με το σύνολο των ωρών του κάθε μέρους.

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Σταματοπούλου Γεωργίτσα

 

Η Δ/ντρια Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής

 

 

 

 

 

Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Δικτύου Αγωγής Υγείας της ΔΙΠΕ Δυτ. Αττικής


 

Σύμφωνα με την Υ.Α. 127261/Γ7/28-11-2006 του ΥΠΑΙΘ για την ίδρυση και  λειτουργία θεματικών δικτύων Αγωγής Υγείας και την Απόφαση της ΔΙΠΕ Δυτ. Αττικής με αρ. πρωτ. Φ25/89-9/1/2023, εγκρίνεται η ίδρυση του Τοπικού Δικτύου Αγωγής Υγείας με τίτλο:  

 

«Δημιουργώντας ένα Ασφαλές και Συμπεριληπτικό σχολείο»

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σκοπός του είναι η δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών που ασχολούνται με θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας ή προγράμματα Αγωγής Υγείας και δραστηριοποιούνται σε στοχευμένες δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης, συνεργασίας, συμπερίληψης και ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το δίκτυο αυτό έχει ως σκοπούς:

ü  να συντονίζει τις δράσεις των σχολικών ομάδων

ü  να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ τους με την ανταλλαγή υλικού – εμπειριών-δράσεων

ü  να προσφέρει  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Αγωγής Υγείας των θεματικών του

ü  να διαμορφώσει συμπεριληπτικές στάσεις

ü  να καλλιεργήσει στην εκπαιδευτική κοινότητα μια κουλτούρα ασφάλειας και αποδοχής  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

·         Βιωματική προσέγγιση

·         Δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

·         Γόνιμος διάλογος

·         Χρήση ΤΠΕ (δημιουργία ιστολογίου)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :

1.      ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΑΓΩΓΗ

2.      ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

3.      ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη συντονιστική επιτροπή του ΤΔΠΕ συμμετέχουν ως μέλη οι:

1.      Σταματοπούλου Γεωργίτσα, Υπ/νη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Δυτ. Αττικής

2.      Μαρία Καμπέρη, Υπ/νη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Πειραιά

3.      Αντωνιάδου Παναγιώτα, Δ/ντρια 5ου Δ.Σ. Ελευσίνας

4.      Μαρία Λιάπη, Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Ερυθρών

5.      Θεοδώρα Γρομητσάρη, Δ/ντρια του 1ου Δ.Σ. Ασπροπύργου

6.      Παναγιώτα Νάκη, εκπ/κός πληροφορικής

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή:

ü  θα συντονίζει τις ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο

ü  θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου

ü  θα καθορίζει την περιοδικότητα των συναντήσεών του

ü  θα ρυθμίζει τα προβλήματα που πιθανώς θα ανακύπτουν

ü  θα αναπτύξει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς

ü  θα αξιολογεί την πορεία του Δικτύου

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Έχει προγραμματιστεί να γίνουν συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς όπως τα σχολεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, με Πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑΔΑ) για επιστημονική υποστήριξη και με τοπικούς και ευρύτερους φορείς πχ Κέντρο Υγείας. Ελευσίνας, ΚΕΔΑΣΥ Δυτικής Αττικής, Κέντρα Πρόληψης κ.ά..

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυ-ση του ΤΔΑΥ οι εξής φορείς:


·         Κέντρο Πρόληψης Ιλίου «Φαέθων»

·         Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (Saferinternet4kids),

·         Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ)  και

·      Πρόσωπα επιστημονικού κύρους πχ Μαίρη Χιόνη, Σύμβουλος Αγωγής Υγείας και επιστημονική συνεργάτιδα του ΙΕΠ.

 

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν  και συμμετέχουν στην ίδρυση του ΤΔΠΕ επίσης και οι εξής σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής:

 

1

1ο ΔΗΜΟΤΙΚ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

3

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΗΣ

4

9o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

5

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

6

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

7

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

8

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

9

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

10

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

11

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ

12

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

13

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

14

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΊΩΝ

15

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

16

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

17

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

18

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

19

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

20

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

21

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ

22

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

23

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

24

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

25

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

26

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΑΥ θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό πρόγραμμα Α.Υ με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του ή να επιθυμεί να πραγματοποιήσει δράσεις ενημέρωσης, συνεργασίας, συμπερίληψης και ενδυνάμωσης στη σχολική κοινότητα.

To δίκτυο θα λειτουργήσει κατά το σχολικό έτος 2022-23, ενώ η επικοινωνία των μελών του σχεδιάζεται να γίνει σε τακτά διαστήματα δια ζώσης ή  μέσω σύγχρονης πλατφόρμας επικοινωνίας, ή/και μέσω ιστολογίου, που θα δημιουργηθεί από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και μέλη του Δικτύου.

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα

 

 

Η Δ/ντρια Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής

 

 

 

 

Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου